Sigbjørn Hervik

fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Sigbjørn Hervik har skrevet 37 artikler

Nylig aktivitet

  1. sinuskurven: oppdatert 9. mars 2020
  2. lineær approksimasjon: oppdatert 28. desember 2017
  3. symmetrisk polynom: oppdatert 28. desember 2017
  4. automorfi: oppdatert 28. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Anvendt matematikk 18
  2. Differensialgeometri 46
  3. Kommutative algebraer og ringer 83
  4. Kropper og polynomer 2

Biografi

Sigbjørn Hervik er Professor i anvendt matematikk ved Universitetet i Stavanger. Han har en PhD i matematikk fra University of Cambridge, UK, fra 2004 og har jobbet som Professor på Universitetet i Stavanger siden 2008. Her har han undervist matematikk på Bachelor, Master og doktorgradsnivå.

Sigbjørns forskningsaktivitet ligger hovedsaklig innen matematisk fysikk, relativitetsteori, differensialgeometri, gruppeteori med anvendelser innen teoretisk fysikk. Han har publisert mer enn 80 vitenskapelige artikler og har publisert boka Einstein's General theory of Relativity (Springer) sammen med Ø. Grøn.

Sigbjørn har vært fagansvarlig siden 2013. Han kan kontaktes på email: sigbjorn.hervik@uis.no.

For Sigbjørn Herviks publikasjonsliste, se InSpire.