Øyvind Grøn

fagansvarlig, Høgskolen i Oslo og Akershus

Øyvind Grøn har skrevet 237 artikler og har vært fagkonsulent for 589 artikler

Nylig aktivitet

 1. hastighet: kommentert 14. september 2017
 2. mørk materie: godkjente et endringsforslag 6. september 2017
 3. Hans Christian Ørsted: godkjente et endringsforslag 3. september 2017
 4. dopplergram: oppdatert 25. august 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

 1. Det tidlige univers 21
 2. Elektromagnetisme 455
 3. Fysikk 388
 4. Mekanikk 219
 5. Relativitetsteori 25

Biografi

Øyvind G. Grøn er utdannet meteorolog og lektor og dr. philos. med en avhandling om frastøtende gravitasjon. Han er professor i fysikk ved Høgskolen i Oslo der han underviser i fysikk og matematikk, og professor II ved Universitetet i Oslo der han underviser i relativitetsteori og veileder mastergradsstudenter. Hans forskningsområde er anvendelser av relativitetsteorien med hovedvekt på arbeider om elektromagnetisme og kosmologi. Grøn har publisert over 100 artikler i vitenskapelige tidsskrifter og har skrevet tre bøker om relativitetsteorien:
 1. Øyvind Grøn and Arne Næss: Einstein's Theory, Ad Infinitum, 2002
 2. Øyvind Grøn and Sigbjørn Hervik, Einstein's General Theory of Relativity, Springer 2007
 3. Øyvind Grøn, Lecture notes on the general theory of relativity, Springer 2009.
Grøn har også oversatt boken "View from the center of the universe" fra amerikansk til norsk. Han har videre drevet en utstrakt formidlingsvirksomhet med over hundre artikler i bladet Astronomi og mange artikler i Fra Fysikkens Verden. Han har holdt et stort antall populærvitenskapelige foredrag om relativitetsteorien og universet. Grøn har også arbeidet med leksikonartikler innenfor området fysikk i flere år.