Lauritz S. Sømme

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Lauritz S. Sømme har skrevet 497 artikler

Nylig aktivitet

  1. tohaler: godkjente et endringsforslag 11. november 2021
  2. Dracunculus: redigerte og publiserte et endringsforslag 15. juni 2021
  3. børsteigler: redigerte og publiserte et endringsforslag 14. juni 2021
  4. Brisinga: godkjente et endringsforslag 14. juni 2021
All aktivitet

Biografi

Lauritz Sverdrup Sømme (f. 1931) er professor emeritus i zoologi. Han var professor i zoologi ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo i årene 1971 - 1999. Han underviste om insekter og andre virvelløse dyr. Tidligere arbeidet han ved Statens plantevern i Ås. Sømme har deltatt i flere ekspedisjoner til Antarktis for å studere virvelløse dyr på land.  Han har skrevet en rekke vitenskapelige artikler og flere bøker, blant annet "Insekter og andre virvelløse dyr på land og i ferskvann" og "Entomologiens historie i Norge". Sømme var redaktør for Norwegian Journal of Entomology i en årrekke.  Sømme ble fagansvarlig i Store norske leksikon sommeren 2011 og hadde de første årene ansvar for alle virvelløse dyr utenom insektene, før ansvaret ble fordelt på flere etterhvert som leksikonet fikk flere fagansvarlige.