Jon Gisle

fagansvarlig

Jon Gisle har skrevet 567 artikler og har vært fagkonsulent for 50 artikler

Nylig aktivitet

 1. overenskomst: publisert 28. november 2017
 2. Stortinget: oppdatert 27. november 2017
 3. Næringslivets Hovedorganisasjon: oppdatert 27. november 2017
 4. Abelia: oppdatert 27. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Arbeidslivsorganisasjoner 197
 2. Arbeidsrett 102
 3. Domstoler 32
 4. Jus generelt 275
 5. Nedlagte komiteer 6
 6. Personrett 42
 7. Prosess: Biografier 105
 8. Prosess generelt 170
 9. Rettshistorie 163
 10. Stortinget 27

Biografi

Jon Gisle (født 1948) driver egen virksomhet innenfor advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i Oslo og Drammen og Advokatene i Børsgården DA i Drammen. Han har tidligere vært dommer og nestleder i Arbeidsretten . Som advokat arbeider han med arbeidsrett og trygderett. Gisle har vært redaksjonssjef i forlaget TANO med blant annet ansvar for utgivelsen av juridisk faglitteratur, og forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget under arbeidet med første utgave av Store Norske Leksikon. Jon Gisle er redaktør og hovedforfatter for Kunnskapsforlagets Jusleksikon (5. utg. 2017), og har sammen med blant andre Henning Jakhelln utgitt arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven (2012). Han er også redaksjonssekretær for Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie Arbeidsrett og arbeidsliv. Siden 2011 er han styremedlem i Rettshistorisk forening. I Store norske har Jon Gisle fagansvar for arbeidsrett, arbeidslivsorganisasjoner, personrett, rettshistorie, deler av prosessen og generelle juridiske begreper.