Jon Gisle

fagansvarlig

Jon Gisle har skrevet 586 artikler og har vært fagkonsulent for 50 artikler

Nylig aktivitet

 1. Econa: oppdatert 14. november 2018
 2. Samfunnsøkonomene: oppdatert 14. november 2018
 3. Norsk Psykologforening: oppdatert 14. november 2018
 4. Samfunnsviterne: oppdatert 14. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 11 kategorier:

 1. Arbeidslivsorganisasjoner 198
 2. Arbeidsrett 103
 3. Domstoler 32
 4. Jus generelt 271
 5. Nedlagte komiteer 6
 6. Personrett 43
 7. Prosess: Biografier 105
 8. Prosess generelt 168
 9. Rettshistorie 134
 10. Romersk rett 30
 11. Stortinget 27

Biografi

Jon Gisle (født 1948) driver egen virksomhet innenfor advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i Oslo og Drammen og Advokatene i Børsgården DA i Drammen. Han har tidligere vært dommer og nestleder i Arbeidsretten . Som advokat arbeider han med arbeidsrett og trygderett. Gisle har vært redaksjonssjef i forlaget TANO med blant annet ansvar for utgivelsen av juridisk faglitteratur, og forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget under arbeidet med første utgave av Store Norske Leksikon. Jon Gisle var til 2017 redaktør og hovedforfatter for Kunnskapsforlagets Jusleksikon (5. utg. 2017), og har sammen med blant andre Henning Jakhelln  utgitt arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven (2012). Han har også vært redaksjonssekretær for Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie Arbeidsrett og arbeidsliv. Siden 2011 er han styremedlem i Rettshistorisk forening. I Store norske har Jon Gisle fagansvar for arbeidsrett, arbeidslivsorganisasjoner, personrett, rettshistorie, deler av prosessen og generelle juridiske begreper.