Erik Sveberg Dietrichs

M.D., Ph.D., fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Erik Sveberg Dietrichs har skrevet 25 artikler

Nylig aktivitet

  1. depotantipsykotika: oppdatert 16. april 2021
  2. depotantipsykotika: oppdatert 16. april 2021
  3. meprobamat: oppdatert 16. april 2021
  4. diemal: oppdatert 16. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Psykofarmakologi 58

Biografi

Er spesialist i Klinisk farmakologi og overlege ved Senter for Psykofarmakologi, ved Diakonhjemmet sykehus. Dietrichs er også førsteamanuensis og forskningsgruppeleder for Eksperimentell og klinisk farmakologisk forskningsgruppe ved Universitetet i Tromsø. Han disputerte i 2015 på en doktorgrad som omhandlet medikamentell hjertesviktbehandling under oppvarming fra aksidentell hypotermi. I 2017 debuterte han som forfatter med den populærvitenskapelige boka "På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur". Dietrichs sitter i foreningsstyret for Leger i vitenskapelige stillinger.