Erik Sveberg Dietrichs

M.D., Ph.D., fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Erik Sveberg Dietrichs har skrevet 24 artikler

Nylig aktivitet

  1. antipsykotika: oppdatert 4. mars 2021
  2. selektive serotoninreopptakshemmere: redigerte og publiserte et endringsforslag 18. november 2020
  3. selektive serotoninreopptakshemmere: godkjente et endringsforslag 9. november 2020
  4. benzokain: oppdatert 13. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Psykofarmakologi 57

Biografi

Er spesialist i Klinisk farmakologi og overlege ved Senter for Psykofarmakologi, ved Diakonhjemmet sykehus. Dietrichs er også førsteamanuensis og forskningsgruppeleder for Eksperimentell og klinisk farmakologisk forskningsgruppe ved Universitetet i Tromsø. Han disputerte i 2015 på en doktorgrad som omhandlet medikamentell hjertesviktbehandling under oppvarming fra aksidentell hypotermi. I 2017 debuterte han som forfatter med den populærvitenskapelige boka "På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur". Dietrichs sitter i foreningsstyret for Leger i vitenskapelige stillinger.