Karl Frafjord

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Karl Frafjord har skrevet 251 artikler

Nylig aktivitet

 1. flodsvin: oppdatert 23. januar 2020
 2. sølvrev: oppdatert 23. januar 2020
 3. vombat: kommentert 16. januar 2020
 4. vombat: oppdatert 16. januar 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. afrikainsektetere 3
 2. Flaggermus 42
 3. Gnagere og haredyr 150
 4. Insektetere 7
 5. Pungdyr 38
 6. Rever 23
 7. Skjermflygere 2
 8. Spissmus 8

Biografi

Karl Frafjord (f. 1956) er førsteamanuensis i terrestrisk økologi ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Han forsker mest på små pattedyr opp til revestørrelse og studerer ulike økologiske faktorer som kan påvirke bestander og arter. Han tok sin doktorgrad ved Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Bergen på fjellrevens økologi og atferd. Har publisert artikler om særlig fjellrev, rødrev, mår, spissmus, smågnagere og flaggermus.