Karina Eckell Skåre

Karina Eckell Skåre har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. trisykliske antidepressiva: Send til godkjenning 3. januar 2017
All aktivitet

Biografi

Karina Eckell Skåre (f. 1993) har studert Master i farmasi ved Universitetet i Oslo. Mastergraden ble tatt innen  galenisk farmasi og radiofarmasi ved Institutt for energiteknikk (IFE). Hun har noen års erfaring fra både vanlig apotek og sykehusapotek  og jobber nå som "scientist" hos Bayer.