Erlend Hem

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erlend Hem har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. kollabere: godkjente et endringsforslag 21. februar 2018
  2. Visceralfett: artikkelforslaget ble avvist 6. februar 2018
  3. -ektomi: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. januar 2018
  4. Kristian Kornelius Hagemann Brandt: kommentert 14. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Medisinsk språk 1294

Biografi

Erlend Hem (f. 1970) er lege og arbeider som fagsjef i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Han har medisinsk doktorgrad og professorkompetanse i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo. Forskningen har blant annet vært konsentrert om selvmordsatferd, psykotraumatologi og medisinsk historie. Han er også redaktør for språkspalten i Tidsskrift for Den norske legeforening.