Bjørn Myrvang

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Bjørn Myrvang har skrevet 261 artikler

Nylig aktivitet

 1. pest: godkjente et endringsforslag 21. februar 2018
 2. polio: endringsforslag 8. februar 2018
 3. ormesykdommer: oppdatert 19. januar 2018
 4. histoplasmose: endringsforslag 19. januar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Bakteriesykdommer 109
 2. Begreper i infeksjonsmedisinen 77
 3. Infeksjonsmedisin 8
 4. Infeksjonssykdommer med flere mulige årsaker 36
 5. Metoder innen infeksjonsmedisin 12
 6. Organisasjoner innen infeksjonsmedisin 8
 7. Ormesykdommer 47
 8. Prionsykdommer 5
 9. Protozosykdommer 27
 10. Vektorer 7

Biografi

Bjørn Myrvang er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, med spesialinteresse for tropesykdommer. Han var overlege og professor ved Ullevål universitetssykehus, senere Oslo universitetssykehus, Ullevål i perioden 1987-2010. Han har bak seg omfattende forsknings- og publikasjonsvirksomhet og har vært aktiv i undervisningssammenheng både i Norge og i utlandet. Siden 2004 har han ledet "Kompetansesenter for import- og tropesykdommer" ved OUS, Ullevål sykehus.