Bjørn Myrvang

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Bjørn Myrvang har skrevet 254 artikler

Nylig aktivitet

 1. kolera: godkjente et endringsforslag 30. oktober 2017
 2. polio: redigerte og publiserte et endringsforslag 30. oktober 2017
 3. zikafeber: oppdatert 12. oktober 2017
 4. kolera: oppdatert 12. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 12 kategorier:

 1. Amøbesykdommer 3
 2. Bakteriesykdommer 109
 3. Begreper i infeksjonsmedisinen 77
 4. Infeksjonsmedisin 7
 5. Infeksjonssykdommer med flere mulige årsaker 36
 6. Metoder innen infeksjonsmedisin 12
 7. Organisasjoner innen infeksjonsmedisin 8
 8. Ormesykdommer 46
 9. Prionsykdommer 4
 10. Protozosykdommer 24
 11. Vektorer 8
 12. Virussykdommer 64

Biografi

Bjørn Myrvang er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, med spesialinteresse for tropesykdommer. Han var overlege og professor ved Ullevål universitetssykehus, senere Oslo universitetssykehus, Ullevål i perioden 1987-2010. Han har bak seg omfattende forsknings- og publikasjonsvirksomhet og har vært aktiv i undervisningssammenheng både i Norge og i utlandet. Siden 2004 har han ledet "Kompetansesenter for import- og tropesykdommer" ved OUS, Ullevål sykehus.