Britt-Ingjerd Nesheim

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Britt-Ingjerd Nesheim har skrevet 220 artikler og har vært fagkonsulent for 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. Dobbel / trippeltest for Downs syndrom: oppdatert 30. september 2020
  2. Fosterdiagnostikk: oppdatert 30. september 2020
  3. kjønnslemlestelse: kommentert 9. september 2020
  4. Egglederbetennelse: oppdatert 14. mai 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Gynekologiske sykdommer 41
  2. Reproduktiv helse 76
  3. Svangerskap og fødsel 177

Biografi

Britt-Ingjerd Nesheim er tidligere overlege ved Oslo universitetssykehus og professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som gynekolog siden 1969, men med et avbrudd som forsker ved Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo i tiden 1970-76. Senere har hun i hovedsak arbeidet ved Sentralsykehuset i Akershus (1977-93) og Ullevål Universitetssykehus (1993- 2012). Fra 1989 til 2006 var hun avdelingsoverlege. Fra 2007 til 2010 var hun studiedekan ved Det medisinske fakultet. Hun har vært medlem / leder av en lang rekke faglige råd og utvalg med tilknytning til forskning og forskningsetikk. I 23 år har hun vært medredaktør i fagtidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. For tiden er hun leder av REK sør-øst C (Regional komite for medisinsk forskningsetikk). Hun har publisert ca. 145 faglige artikler og er forfatter av 56 lærebokkapitler og en populærvitenskapelig bok om overgangsalderen sammen med journalist Rønnaug Jarlsbo. I den siste tiden har forskningen for det meste dreiet seg om epidemiologiske studier og kontrollerte kliniske forsøk.