Erik Mørstad

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erik Mørstad har skrevet 167 artikler

Nylig aktivitet

  1. École de Paris - moderne fransk maleri: oppdatert 23. oktober 2021
  2. École de Paris - middelalderkunstnere: oppdatert 23. oktober 2021
  3. Illuminasjon - Paris-skolen: oppdatert 23. oktober 2021
  4. Illuminasjon - Paris-skolen: oppdatert 23. oktober 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Teknikker og materialer i bildende kunst 88
  2. Termer og begreper i bildende kunst 255

Biografi

Erik Mørstad er utdannet mag.art. og dr.philos. i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Foruten kunsthistorie har Mørstad allmenn litteraturvitenskap, idéhistorie og norsk språk og litteratur i fagkretsen.

Mørstad har norsk og europeisk bildende kunst, kunstsosiologi og fransk film som spesialfelt.

Mørstad har skrevet to leksika om termer og begreper i maler- og billedhuggerkunsten. Han har bidratt med artikler i Norsk kunstnerleksikon (innlemmet i Store norske leksikon).

Mørstad har vært deltager i forskningsprosjekter om Henrik Ibsen (Henrik Ibsens skrifter), Edvard Munch (utstillinger, kataloger), Gustav Vigeland (utstillinger) og Christian Krohg (utstillinger), og har publisert mange artikler i norske og internasjonale tidsskrifter eller utstillingskataloger om disse og flere andre kunstnere.

Mørstad har blant annet yrkeserfaring fra og stillinger ved Vigeland-museet, Munch-museet, Arbeiderbladet (Dagsavisen), Norsk Billedhoggerforening, Statens lærerhøgskole i forming (Høgskolen i Oslo) og Universitetet i Oslo.

Mørstad arbeider nå med samtidskunst.

E-post: erik.morstad@ifikk.uio.no eller moers-e@online.no