Jon Wikene Iddeng

Førsteamanuensis II i antikkens historie, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Jon Wikene Iddeng har skrevet 164 artikler

Nylig aktivitet

 1. patrisier: oppdatert 12. september 2021
 2. Theodosius den store: oppdatert 9. september 2021
 3. det illyriske kongedømmet: godkjente et endringsforslag 23. august 2021
 4. det illyriske kongedømmet: redigerte og publiserte artikkelforslaget 23. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

 1. Historiske riker i Nord-Afrika 23
 2. Romerrikets historie 489

Biografi

Dr. art. i antikkens historie ved UiO i 2004. Førsteamanuensis i antikkens historie ved UiO 2003-07; Rådgiver i Forskerforbundet siden 2008; Førsteamanuensis II i historie ved HiT (senere USN) fra 2012. Forfatter/(med)redaktør av følgende utgivelser:
 • Ad Fontes: Antikkvitenskap, kildebehandling og metode. Oslo 2000/2007
 • Antikke samfunn i krig og fred: Festskrift til Johan Henrik Schreiner. Oslo 2003
 • Princeps et vis librorum: Literature, liberty and the Flavian regime (AD 69-96). Oslo 2004
 • Fra Palass til Polis: Den greske verden mellom bronsealdersivilisasjoner og bystatskultur. Oslo 2008
 • Tid & tanke: historie og filosofi 1. Oslo 2008
 • Antikkleksikon. Oslo 2011
 • Greek and Roman festivals: Content, Meaning, and Practice. Oxford  2012
 • Romerrikets historie: Republikkens vekst og fall. Oslo 2014
 • Romerrikets historie: Keisertida. Oslo 2018