Sverre K. Myren

fagansvarlig

Sverre K. Myren har skrevet 46 artikler

Nylig aktivitet

  1. Hi8: oppdatert 26. april 2021
  2. Hi8: oppdatert 26. april 2021
  3. distribusjonsnett: Send til godkjenning 13. mars 2021
  4. anleggsbidrag: Send til godkjenning 13. mars 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Forbrukerelektronikk 47

Biografi

Sverre K. Myren (f. 1958), utdannelse som elektronikkingeniør ved Trondheim Ingeniørhøgskole, variert yrkesbakgrunn fra Televerket/Telenor, eget konsulentselskap (kommunikasjon), nå ansatt i kabelprodusenten Nexans Norway AS som displinleder.

Myren har vært fagansvarlig for ”Forbrukerelektronikk” og bidragsyter innenfor flere emner siden nettleksikonet startet opp.

Har en svært bred interesse for teknologi, god forståelse for hva som bidrar til god kommunikasjon om teknologi, godt språkøre og høye krav til kvalitet på artiklene – både egne og andres – som publiseres.

Sverre K. Myren har publisert mange artikler innenfor fagområdet på ulike trykte medier og nettmedier i mange år. Eget nettsted www.konrad.no med konradWeb og konradBlogg. Har også egen oversikt over IKT ord og uttrykk.  Kan kontaktes på epost skmyren@konrad.no .