Haavard Nordlie

fagansvarlig

Haavard Nordlie har skrevet 124 artikler

Nylig aktivitet

  1. Viktor Hovland: oppdatert 7. juni 2020
  2. Viktor Hovland: publisert 7. juni 2020
  3. Bobby Jones: oppdatert 7. juni 2020
  4. Ian Poulter: oppdatert 7. juni 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Golf 50

Biografi

Cand. philol fra Universitetet i Oslo og NIH (Norges Idrettshøgskole), hovedfag i samfunnsgeografi, mellomfag i idrett og grunnfag i sosiologi. Utvekslingsstudent og studier i Utah, USA. Arbeidserfaring som bl.a. forsker ved TØI (Transportøkonomisk Institutt), konsulent ved NIH, dokumentasjonssjef i Aftenposten med bl.a ansvar for utviklingen av A-tekst. Forlagssjef i J W Cappelens Forlag, Cappelen kart og Oppslagsverk, bl. a. med ansvar for forlagets leksikon, kart, atlas og reiselitteratur. Var dessuten prosjektansvarlig og fagkonsulent for geografiske emner og idrett i Caplex, bok- og nettutgave. Nordlie har mer en 60 års erfaring innen idretten (friidrett) som aktiv, trener og administrator på såvel nasjonalt- som krets- og klubbnivå. Entusiastisk brevandrer og hobbygolfer!