Per Holck

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 978 artikler

Nylig aktivitet

  1. nates: oppdatert 13. august 2018
  2. nates: oppdatert 13. august 2018
  3. koronararterier: oppdatert 12. august 2018
  4. spiserør: oppdatert 12. august 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Anatomi 570
  2. Bevegelsesapparatets anatomi 433
  3. Kvinnens forplantningssystem 42

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.