Per Holck

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 978 artikler

Nylig aktivitet

  1. bindevev: oppdatert 30. mars 2018
  2. Den hippokratiske ed: endringsforslag 11. januar 2018
  3. Hippokratiske legeed: publisert 23. desember 2017
  4. Legeed: publisert 23. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Anatomi 574
  2. Bevegelsesapparatets anatomi 432
  3. Kvinnens forplantningssystem 42

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.