Ole Henning Skjønsberg

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ole Henning Skjønsberg har skrevet 200 artikler og har vært fagkonsulent for 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. IRDS: oppdatert 24. september 2018
  2. baryttose: oppdatert 24. september 2018
  3. luftsvelging: oppdatert 24. september 2018
  4. gassembolier: oppdatert 24. september 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Lungemedisin 197

Biografi

Ole Henning Skjønsberg, professor i lungemedisin ved Det medisinske fakultet, Univerisitetet i Oslo. Overlege ved Lungemedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus, der man diagnostiserer og behandler pasienter innen et bredt spekter av lungesykdommer og allergiske lidelser. Spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Driver både klinisk og eksperimentell forskning. Fagansvarlig i Store medisinske leksikon og Store norske leksikon innen feltene lungesykdommer og allergologi.