Klaus Høiland

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Klaus Høiland har skrevet 102 artikler og har vært fagkonsulent for 3 artikler

Nylig aktivitet

 1. kjevlesopp: oppdatert 14. november 2017
 2. kjevlesopp: oppdatert 14. november 2017
 3. kjevlesopp: oppdatert 14. november 2017
 4. Amanita: oppdatert 12. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Algesopper 1
 2. Begersopp 5
 3. Bygning, anatomi og økologi hos sopp 60
 4. Gelesopper 7
 5. Innholdsstoffer hos sopp 12
 6. Koplingssopper 2
 7. Sekksporesopper 9
 8. Skivesopp 33
 9. Sopp 170
 10. Stilksporesopper 15

Biografi

Klaus Høiland (f. 1948) er ansatt som professor ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo fra 1994, med spesiale mykologi (forskning om sopp). Han forsker og underviser hovedsakelig med sopp, deres systematikk, økologi og evolusjon. Tidligere arbeidet ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).   Klaus Høiland har skrevet fagartikler og bøker om sopp, og i mer populære sammenhenger også om andre aspekter innen biologi. Han har arbeidet med problemstillnger knyttet til sopp i ulike økosystem, skog, fjell, sanddyner ved havet, og videre med sopp på Svalbard. Han har også interessert seg for sopp og kjemi, blant annet soppgifter og -fargestoffer. Dessuten har han holdt foredrag om sopp og vært med på mange soppturer og soppkontroller for allmennheten. I perioden 1990-1997 var han redaktør for Blyttia, Norsk Botanisk Forenings tidsskrift.