Jens Petter Berg

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jens Petter Berg har skrevet 109 artikler

Nylig aktivitet

  1. laktacidose: oppdatert 6. juli 2017
  2. laktacidose: redigerte og publiserte et endringsforslag 6. juli 2017
  3. diabetes: godkjente et endringsforslag 4. april 2017
  4. adrenalin: oppdatert 28. mars 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Hormonsystemet og endokrinologi 246

Biografi

Jens Petter Berg (f. 1960) er avdelingsleder ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus HF og fagmiljøleder Avdeling for medisinsk biokjemi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han har vært professor i medisin ved Universitetet i Oslo siden 2007 og er fra 2016 i tillegg undervisningsleder i klinisk biokjemi. Jens' forskningsområder er innenfor biokjemisk endokrinologi, og han har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler spesielt innenfor tyreoidea- og hypofysesykdommer og diabetes. Jens har vært fagansvarlig på snl.no siden starten i 2009 og kan kontaktes på j.p.berg@medisin.uio.no . For mer informasjon se presentasjoner på: Institutt for klinisk medisin http://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/jenspb/ LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jens-berg-15b49222?trk=nav_responsive_tab_profile Wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Petter_Berg