Jørn Holm-Hansen

dr.polit., fagansvarlig, OsloMet

Jørn Holm-Hansen har skrevet 300 artikler

Nylig aktivitet

 1. Senteret for sivile rettigheter: godkjente et endringsforslag 14. januar 2023
 2. Russlands politiske system: oppdatert 14. januar 2023
 3. Novorossija: oppdatert 14. januar 2023
 4. Volodymyr Zelenskyj: redigerte og publiserte et endringsforslag 14. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Bosnia-Hercegovinas samtidshistorie 20
 2. Litauens samtidshistorie 23
 3. Russlands geografi 397
 4. Russlands samtidshistorie 94
 5. Slovakias samtidshistorie 31
 6. Ukrainas samtidshistorie 27
 7. Øst-Europas kjøkken 64

Biografi

Jørn Holm-Hansen er dr. polit. i statsvitenskap. Seniorforsker på Avdeling for internasjonale studier og migrasjon ved By-og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - Storbyuniversitetet. Har årelang erfaring som forsker i Europas østlige deler og som foreleser og foredragsholder om russisk og sentral-europeisk politikk og samfunn. Twitter: @JornHolmHansen.