Jørn Holm-Hansen

fagansvarlig, OsloMet

Jørn Holm-Hansen har skrevet 218 artikler

Nylig aktivitet

 1. Norsk institutt for by- og regionforskning: Send til godkjenning 30. januar 2019
 2. khatsjapuri: oppdatert 28. januar 2019
 3. khatsjapuri: oppdatert 28. januar 2019
 4. adzjika: oppdatert 28. januar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 9 kategorier:

 1. Bosnia-Hercegovinas samtidshistorie 20
 2. Litauens samtidshistorie 21
 3. Øst-Europas kjøkken 54
 4. Russlands geografi 481
 5. Russlands samtidshistorie 90
 6. Slovakias samtidshistorie 28
 7. Tsjekkias historie 61
 8. Tsjekkias samtidshistorie 28
 9. Ukrainas samtidshistorie 20

Biografi

Jørn Holm-Hansen er dr. polit. i statsvitenskap. Seniorforsker på Avdeling for internasjonale studier og migrasjon ved By-og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - Storbyuniversitetet. Har årelang erfaring som forsker i Europas østlige deler og som foreleser ved Universitetet i Oslo i russisk og sentral-europeisk politikk og samfunn. Twitter: @JornHolmHansen.