Jørn Holm-Hansen

fagansvarlig, OsloMet

Jørn Holm-Hansen har skrevet 178 artikler

Nylig aktivitet

 1. Russlands politiske system: oppdatert 11. mars 2018
 2. Føderal krets - Russland: oppdatert 11. mars 2018
 3. Litauen: oppdatert 6. mars 2018
 4. Litauen: oppdatert 6. mars 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Bosnia-Hercegovinas samtidshistorie 17
 2. Litauens samtidshistorie 21
 3. Øst-Europas kjøkken 51
 4. Russlands samtidshistorie 88
 5. Slovakias samtidshistorie 25
 6. Tsjekkias historie 61
 7. Tsjekkias samtidshistorie 28

Biografi

Jørn Holm-Hansen er dr. polit. i statsvitenskap. Seniorforsker på Avdeling for internasjonale studier og migrasjon ved By-og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - Storbyuniversitetet. Har årelang erfaring som forsker i Europas østlige deler og som foreleser ved Universitetet i Oslo i russisk og sentral-europeisk politikk og samfunn. Twitter: @JornHolmHansen.