Jørn Holm-Hansen

fagansvarlig, OsloMet

Jørn Holm-Hansen har skrevet 183 artikler

Nylig aktivitet

 1. Russland: godkjente et endringsforslag 10. september 2018
 2. Russland: godkjente et endringsforslag 10. september 2018
 3. Tsjekkia: godkjente et endringsforslag 25. juli 2018
 4. Vladimir Putin: oppdatert 5. juni 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Bosnia-Hercegovinas samtidshistorie 18
 2. Litauens samtidshistorie 21
 3. Øst-Europas kjøkken 51
 4. Russlands samtidshistorie 88
 5. Slovakias samtidshistorie 28
 6. Tsjekkias historie 61
 7. Tsjekkias samtidshistorie 28

Biografi

Jørn Holm-Hansen er dr. polit. i statsvitenskap. Seniorforsker på Avdeling for internasjonale studier og migrasjon ved By-og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - Storbyuniversitetet. Har årelang erfaring som forsker i Europas østlige deler og som foreleser ved Universitetet i Oslo i russisk og sentral-europeisk politikk og samfunn. Twitter: @JornHolmHansen.