Jon Kristian Skei

fagansvarlig

Jon Kristian Skei har skrevet 193 artikler og har vært fagkonsulent for 249 artikler

Nylig aktivitet

 1. biteskilpadde: oppdatert 20. oktober 2020
 2. storsalamander: godkjente et endringsforslag 19. oktober 2020
 3. landskilpadder: oppdatert 19. oktober 2020
 4. kjempeskilpadder: oppdatert 19. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 11 kategorier:

 1. Amfibier og krypdyr 0
 2. Amfibier og krypdyrs anatomi og fysiologi 7
 3. Begreper i herpetologien 11
 4. Haleamfibier 36
 5. Haleløse amfibier 64
 6. Krokodiller og alligatorer 33
 7. Øgler 63
 8. Ormeamfibier 3
 9. Ormeøgler 2
 10. Skilpadder 42
 11. Slanger 126

Biografi

Jon Kristian Skei f. 1958 er biolog med eget konsulentfirma, Skei Biomangfold Konsult. Han er dr. scient i ferskvannsøkologi fra NTNU. Doktorgradsarbeidet omhandlet sammenhengen mellom forekomsten av amfibier og vannkjemiske forhold i yngledammene samt effekten av surt vann på amfibienes overlevelse. Jon Kristian har i over 20 år undervist i forskjellige biologiske emner ved NTNU. Hans forskning har i den senere tid vært konsentrert om amfibienes populasjonsdynamikk og deres bruk av habitatet. Han har også arbeidet med invertebrater i ferskvann.   Jon Kristian Skei er fagansvarlig for amfibier og krypdyrs anatomi og fysiologi, begreper i herpetologien,haleamfibier, haleløse amfibier, krokodiller og alligatorer, ormeamfibier, skilpadder og slanger.