Jon Kristian Skei

fagansvarlig

Jon Kristian Skei har skrevet 258 artikler og har vært fagkonsulent for 249 artikler

Nylig aktivitet

 1. armsalamandere: oppdatert 22. juni 2021
 2. gullskilpadde: godkjente et endringsforslag 29. mars 2021
 3. pilgiftfrosker: oppdatert 19. januar 2021
 4. pilgiftfrosker: oppdatert 19. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 11 kategorier:

 1. Amfibier og krypdyr 0
 2. Amfibier og krypdyrs anatomi og fysiologi 6
 3. Begreper i herpetologien 11
 4. Haleamfibier 37
 5. Haleløse amfibier 68
 6. Krokodiller og alligatorer 33
 7. Ormeamfibier 7
 8. Ormeøgler 4
 9. Skilpadder 47
 10. Slanger 126
 11. Øgler 63

Biografi

Jon Kristian Skei f. 1958 er biolog med eget konsulentfirma, Skei Biomangfold Konsult. Han er dr. scient i ferskvannsøkologi fra NTNU. Doktorgradsarbeidet omhandlet sammenhengen mellom forekomsten av amfibier og vannkjemiske forhold i yngledammene samt effekten av surt vann på amfibienes overlevelse. Jon Kristian har i over 20 år undervist i forskjellige biologiske emner ved NTNU. Hans forskning har i den senere tid vært konsentrert om amfibienes populasjonsdynamikk og deres bruk av habitatet. Han har også arbeidet med invertebrater i ferskvann.   Jon Kristian Skei er fagansvarlig for amfibier og krypdyrs anatomi og fysiologi, begreper i herpetologien,haleamfibier, haleløse amfibier, krokodiller og alligatorer, ormeamfibier, skilpadder og slanger.