Jon Kristian Skei

fagansvarlig

Jon Kristian Skei har skrevet 83 artikler og har vært fagkonsulent for 246 artikler

Nylig aktivitet

 1. kongeboa: oppdatert 30. desember 2017
 2. kongeboa: oppdatert 30. desember 2017
 3. kvelerslanger: oppdatert 28. desember 2017
 4. kvelerslanger: oppdatert 28. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Amfibier og krypdyrs anatomi og fysiologi 6
 2. Begreper i herpetologien 8
 3. Haleamfibier 34
 4. Haleløse amfibier 62
 5. Krokodiller og alligatorer 30
 6. Ormeamfibier 3
 7. Skilpadder 38
 8. Slanger 109

Biografi

Jon Kristian Skei f. 1958 er biolog med eget konsulentfirma, Skei Biomangfold Konsult. Han er dr. scient i ferskvannsøkologi fra NTNU. Doktorgradsarbeidet omhandlet sammenhengen mellom forekomsten av amfibier og vannkjemiske forhold i yngledammene samt effekten av surt vann på amfibienes overlevelse. Jon Kristian har i over 20 år undervist i forskjellige biologiske emner ved NTNU. Hans forskning har i den senere tid vært konsentrert om amfibienes populasjonsdynamikk og deres bruk av habitatet. Han har også arbeidet med invertebrater i ferskvann.   Jon Kristian Skei er fagansvarlig for haleamfibier og haleløse amfibier.