Jon Kristian Skei

fagansvarlig

Jon Kristian Skei har skrevet 337 artikler og har vært fagkonsulent for 116 artikler

Nylig aktivitet

 1. sandfirfisle: oppdatert 29. april 2024
 2. rødøreterrapin: oppdatert 24. april 2024
 3. hornhoggorm: godkjente et endringsforslag 1. juni 2023
 4. hornhoggorm: godkjente et endringsforslag 1. juni 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 233 kategorier:

 1. Acanthophis 2
 2. Agamidae 5
 3. Agelena 1
 4. Agkistrodon 4
 5. Aldabrachelys 1
 6. Alligator 3
 7. Alligatoridae 1
 8. Alytes 2
 9. Alytidae 1
 10. Amaurobius 1
 11. Amblyrhynchus 1
 12. Ambystoma 1
 13. Ambystomatidae 2
 14. Amfibier 1
 15. Amfibier og krypdyrs anatomi og fysiologi 9
 16. Amphisbaena 1
 17. Aneides 2
 18. Anguis 1
 19. Anilius 1
 20. Apalone 1
 21. Araneus 1
 22. Argyroneta 1
 23. Ascaphus 1
 24. Assa 1
 25. Astrochelys 1
 26. Basiliscus 2
 27. Begreper i herpetologi 6
 28. Bitis 3
 29. Blanus 1
 30. Boa 2
 31. Boaslanger 1
 32. Boiga 1
 33. Bombina 3
 34. Bothrops 4
 35. Breviceps 1
 36. Bufo 1
 37. Bufotes 1
 38. Bungarus 4
 39. Caiman 3
 40. Calopteryx 2
 41. Caretta 2
 42. Carettochelys 1
 43. Chelidae 3
 44. Chelonia 2
 45. Chelydra 1
 46. Chelydridae 1
 47. Chlamydosaurus 1
 48. Chrysemys 1
 49. Chrysopelea 3
 50. Clelia 1
 51. Clemmys 1
 52. Coluber 1
 53. Conraua 1
 54. Corallus 1
 55. Cordylidae 4
 56. Coronella 2
 57. Crocodylia 1
 58. Crocodylus 14
 59. Crotalus 5
 60. Cryptobranchidae 1
 61. Cryptobranchus 2
 62. Daboia 1
 63. Dactyloidae 1
 64. Dendroaspis 5
 65. Dermatemydidae 1
 66. Dermatemys 1
 67. Dermochelys 1
 68. Dispholidus 1
 69. Dolichophis 1
 70. Dolomedes 1
 71. Echis 2
 72. Edderkopper 11
 73. Ekte frosker 2
 74. Elaphe 2
 75. Elapidae 1
 76. Eleutherodactylus 1
 77. Emys 1
 78. Epicrates 1
 79. Epidalea 1
 80. Eretmochelys 1
 81. Eunectes 3
 82. Firfisler 1
 83. Gavialidae 1
 84. Gavialis 1
 85. Gekko 1
 86. Gekkonidae 3
 87. Geochelone 1
 88. Gloydius 1
 89. Gopherus 1
 90. Gymnophiona 7
 91. Halsgjemmere 1
 92. Halsvendere 1
 93. Havskilpadder 1
 94. Heloderma 2
 95. Helodermatidae 1
 96. Hemachatus 1
 97. Hemorrhois 1
 98. Hjulspinnere 2
 99. Hoggormedderkopper 1
 100. Hoggormer 3
 101. Hoplobatrachus 1
 102. Hoppeedderkopper 1
 103. Hydrophis 1
 104. Hydrosaurus 1
 105. Hyla 1
 106. Hylidae 2
 107. Hynobiidae 1
 108. Hyperoliidae 1
 109. Hypnale 1
 110. Hyptiotes 1
 111. Ichthyosaura 1
 112. Iguanidae 1
 113. Kaimaner 1
 114. Kinosternidae 2
 115. Kjeveedderkopper 1
 116. Lacerta 2
 117. Lachesis 2
 118. Lampropeltis 1
 119. Lanthanotidae 1
 120. Lanthanotus 1
 121. Lepidochelys 3
 122. Libeller 0
 123. Libellula 1
 124. Lissotriton 2
 125. Lithobates 4
 126. Loxocemus 1
 127. Lycosidae 2
 128. Macrochelys 1
 129. Macroprotodon 1
 130. Malayopython 1
 131. Malpolon 1
 132. Mecistops 2
 133. Melanosuchus 1
 134. Mertensiella 1
 135. Meta 1
 136. Micrurus 1
 137. Moloch 1
 138. Morelia 2
 139. Myobatrachidae 1
 140. Naja 2
 141. Natrix 3
 142. Notechis 1
 143. Notophthalmus 1
 144. Ophiophagus 1
 145. Ophisaurus 3
 146. Orthetrum 1
 147. Osteolaemus 2
 148. Oxyuranus 2
 149. Paleosuchus 2
 150. Pelobates 1
 151. Pelobatidae 1
 152. Pelophylax 3
 153. Phrynocephalus 1
 154. Phrynosomatidae 1
 155. Pipa 1
 156. Pipidae 1
 157. Platysternon 1
 158. Plethodon 1
 159. Plethodontidae 1
 160. Pleurodeles 1
 161. Podarcis 1
 162. Podocnemididae 1
 163. Podocnemis 1
 164. Praktvannymfer 0
 165. Proteidae 1
 166. Protobothrops 1
 167. Pseudechis 1
 168. Pseudis 1
 169. Pseudotriton 1
 170. Python 5
 171. Pytonslanger 1
 172. Pyxicephalus 1
 173. Rana 2
 174. Rana 1
 175. Reptiler 3
 176. Rhacophoridae 3
 177. Rhinella 1
 178. Rhineura 1
 179. Rhinodermatidae 1
 180. Rhinophrynus 1
 181. Rhynchocephalia 1
 182. Rovedderkopper 0
 183. Salamandere 9
 184. Salamandra 2
 185. Salamandrella 1
 186. Salamandridae 1
 187. Salamandrina 1
 188. Sandboaer 1
 189. Sauromalus 1
 190. Sclerophrys 1
 191. Sebrahoppeedderkopper 1
 192. Segestria 1
 193. Simalia 1
 194. Sistrurus 2
 195. Skilpadder 6
 196. Skjellreptiler 26
 197. Slanger 1
 198. Snoker 6
 199. Speidelibeller 0
 200. Sphenodon 2
 201. Springpadder 18
 202. Stellagama 1
 203. Sternotherus 1
 204. Stålormer 2
 205. Sumpskilpadder 2
 206. Tarentola 1
 207. Taricha 1
 208. Tegenaria 1
 209. Teiidae 2
 210. Telescopus 1
 211. Testudinidae 1
 212. Theridiidae 2
 213. Timon 1
 214. Tomistoma 1
 215. Trachemys 1
 216. Traktedderkopper 1
 217. Trekantspinnere 1
 218. Tresnoker 1
 219. Trichobatrachus 1
 220. Trimeresurus 1
 221. Trionychidae 2
 222. Triturus 1
 223. Triturus 2
 224. Ullspinnedderkopper 1
 225. Vannymfer 1
 226. Varanidae 2
 227. Varanus 3
 228. Vinduedderkopper 0
 229. Vipera 4
 230. Xenopus 1
 231. Zamenis 2
 232. Zootoca 1
 233. Øyenstikkere 3

Biografi

Jon Kristian Skei f. 1958 er biolog med eget konsulentfirma, Skei Biomangfold Konsult. Han er dr. scient i ferskvannsøkologi fra NTNU. Doktorgradsarbeidet omhandlet sammenhengen mellom forekomsten av amfibier og vannkjemiske forhold i yngledammene samt effekten av surt vann på amfibienes overlevelse. Jon Kristian har i over 20 år undervist i forskjellige biologiske emner ved NTNU. Hans forskning har i den senere tid vært konsentrert om amfibienes populasjonsdynamikk og deres bruk av habitatet. Han har også arbeidet med invertebrater i ferskvann.   Jon Kristian Skei er fagansvarlig for amfibier og krypdyrs anatomi og fysiologi, begreper i herpetologien,haleamfibier, haleløse amfibier, krokodiller og alligatorer, ormeamfibier, skilpadder og slanger.