Jon Kristian Skei

fagansvarlig

Jon Kristian Skei har skrevet 114 artikler og har vært fagkonsulent for 249 artikler

Nylig aktivitet

 1. russels hoggorm: oppdatert 17. mars 2020
 2. russels hoggorm: oppdatert 17. mars 2020
 3. russels hoggorm: oppdatert 17. mars 2020
 4. russels hoggorm: oppdatert 17. mars 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Amfibier og krypdyrs anatomi og fysiologi 6
 2. Begreper i herpetologien 8
 3. Haleamfibier 36
 4. Haleløse amfibier 64
 5. Krokodiller og alligatorer 33
 6. Ormeamfibier 3
 7. Skilpadder 38
 8. Slanger 122

Biografi

Jon Kristian Skei f. 1958 er biolog med eget konsulentfirma, Skei Biomangfold Konsult. Han er dr. scient i ferskvannsøkologi fra NTNU. Doktorgradsarbeidet omhandlet sammenhengen mellom forekomsten av amfibier og vannkjemiske forhold i yngledammene samt effekten av surt vann på amfibienes overlevelse. Jon Kristian har i over 20 år undervist i forskjellige biologiske emner ved NTNU. Hans forskning har i den senere tid vært konsentrert om amfibienes populasjonsdynamikk og deres bruk av habitatet. Han har også arbeidet med invertebrater i ferskvann.   Jon Kristian Skei er fagansvarlig for amfibier og krypdyrs anatomi og fysiologi, begreper i herpetologien,haleamfibier, haleløse amfibier, krokodiller og alligatorer, ormeamfibier, skilpadder og slanger.