Steinar Imsen

Steinar Imsen har vært fagkonsulent for 50 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Imsen, Steinar, f. 3. april i Eidsvoll, norsk historiker, dr.philos. Universitetslektor ved Norges Lærerhøyskole, Universitetet i Trondheim 1974, førsteamanuensis s. st. fra 1976 og professor ved AVH, Universitetet i Trondheim/NTNU fra 1992. Imsen har vært særlig opptatt av norsk og europeisk historie i seinmiddelalder og tidlig moderne tid med vekt på politisk historie, retts- og kirkehistorie. Har blant annet utgitt Arv, annammelse, valg (1972), Norsk Historisk Leksikon (red. og forfatter 1974/1999), Avfolkning og union. Norges Historie 1319-1448 (1977 s.m. Jørn Sandnes bind 4 i Cappelens Norges historie), Superintendenten, en studie i kirkepolitikk og statsutvikling mellom reformasjonen og eneveldet (dr. avh. 1981), Seinmiddelalderen, emner fra Europas historie 1300-1550 (1984, gjennomrevidert utgave under tittelen Europa 1300-1550, 2000), Våre dronninger fra Ragnhild Eriksdatter til Sonja (1991), Norsk bondekommunalisme fra Magnus Kagabøte til Kristian Kvart (bd. 1: Middelalderen 1990, bd. 2: Lydriketiden 1995), Hirdloven til Norges konge og hans håndgangne menn (2000), Noregs nedgang (2002), Ecclesia Nidrosiensis. Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie (2003), Grenser og grannelag i Nordens historie (2005).