Johannes Kjensmo

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Johannes Kjensmo har skrevet 7 artikler og har vært fagkonsulent for 7 artikler

Biografi

Johannes Kjensmo, norsk limnolog; dr.philos. 1967, professor i limnologi ved UiO 1969–2000. Har utgitt en rekke avhandlinger om innsjøers fysiske og kjemiske forhold, primærproduksjon, biogeokjemiske studier av innsjøsedimenter samt om paleolimnologi.