Jan Ivar Bjørnflaten

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Ivar Bjørnflaten har skrevet 36 artikler og har vært fagkonsulent for 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. slovensk: oppdatert 12. november 2020
  2. slovensk: oppdatert 12. november 2020
  3. slovensk: oppdatert 11. november 2020
  4. slovensk: oppdatert 11. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Russiske ord og uttrykk 12
  2. Slavisk 25
  3. Slavistikk og slavister 25

Biografi

Jan Ivar Bjørnflaten, dr. philos., professor i slaviske språk ved Universitetet i Oslo.