Jan Ivar Bjørnflaten

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Ivar Bjørnflaten har skrevet 29 artikler og har vært fagkonsulent for 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. Jernej Kopitar: oppdatert 11. juli 2017
  2. Spasskie vorota: godkjente et endringsforslag 26. juni 2017
  3. Freising-fragmentene: godkjente et endringsforslag 26. juni 2017
  4. tsjekkisk: godkjente et endringsforslag 26. juni 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Russiske ord og uttrykk 13
  2. Slavisk 51

Biografi

Jan Ivar Bjørnflaten, dr. philos., professor i slaviske språk ved Universitetet i Oslo.