Jan Ivar Bjørnflaten

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Ivar Bjørnflaten har skrevet 36 artikler og har vært fagkonsulent for 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. tsjekkisk: oppdatert 3. januar 2023
  2. kasjubisk: oppdatert 3. november 2022
  3. slovakisk: oppdatert 3. november 2022
  4. slovakisk: oppdatert 3. november 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Russiske ord og uttrykk 12
  2. Slavisk 28
  3. Slavistikk og slavister 25

Biografi

Jan Ivar Bjørnflaten, dr. philos., professor i slaviske språk ved Universitetet i Oslo.