Jan Ivar Bjørnflaten

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Ivar Bjørnflaten har skrevet 37 artikler og har vært fagkonsulent for 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. kirkeslavisk: oppdatert 27. april 2023
  2. serbisk: oppdatert 27. april 2023
  3. serbisk: oppdatert 27. april 2023
  4. ukrainsk: godkjente et endringsforslag 13. februar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Russiske ord og uttrykk 12
  2. Slavisk 28
  3. Slavistikk og slavister 25

Biografi

Jan Ivar Bjørnflaten, dr. philos., professor i slaviske språk ved Universitetet i Oslo.