José María Izquierdo

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

José María Izquierdo har skrevet 52 artikler og har vært fagkonsulent for 147 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Fagreferent i romanske språk  ved Universitetsbiblioteket i Oslo . Izquierdo samarbeider med Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo (UiO) i utarbeiding av fagsider, kurs, fleksibel læring etc. Har vært og er ekstern sensor ved Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø, og har deltatt i forskjellige doktorgradskommisjoner i Sverige. Izquierdo holder også kurs i fagdidaktikk, i bruk av IKT i spansk undervisningen og i spansk litteratur og kultur. Og har vært, og er, involvert i flere EVU-kurs (etter- og videreutdanning) for lærere og har undervist mange år i spansk litteratur ved både Klassik og romansk institutt (KRI) og ILOS. Dessuten er han leder i Den norske spansklærerforeningen ( ANPE ) og leder av Den internasjonale organisasjonen FIAPE (paraplyorganisasjon av spansklærerforeninger fra hele verden, med ca 17.000 medlemmer). Flere opplysninger: http://folk.uio.no/jmaria/izquierdo/norsk.html