Jørn H. Hurum

forfatter / inaktiv bruker

Jørn H. Hurum har skrevet 27 artikler og har vært fagkonsulent for 40 artikler

Biografi