Jørn H. Hurum

Professor, inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Jørn H. Hurum har skrevet 27 artikler og har vært fagkonsulent for 30 artikler

Biografi