Arne Hernæs

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

Biografi

Minne forutsetninger for å kunne bidra om Sør-Fron kommune, er i tillegg til å være oppvokst og bosatt i kommunen at jeg har vært varaordfører og ordfører i til sammen 4 kommuneperioder fra 1977 til 1992. Yrkesmessig har jeg i hovedsak erfaring med drift og vedlikehold av store vannkraftverk. Fra 1992 og fram til pensjonsalder har jeg arbeidet med helse, miljø og sikkerhet innen kraftforsyningen med tittel av HMS-sjef i tidligere Vannkraft Øst, nå Eidsiva Vannkraft. Selskapet drifter 43 kraftverk i Oppland og Hedmark for forskjellige eiere. Selskapet har også ansvaret for planlegging og gjennomføringen av selskapenes rehabilitering- og utbyggingsplaner. Jeg har en egen hjemmeside med bilder og artikler på denne linken: http://home.online.no/~arhern/