John Gunnar Mæland

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Bergen

John Gunnar Mæland har skrevet 28 artikler

Nylig aktivitet

  1. medisinsk invaliditet: oppdatert 29. januar 2017
  2. yrkesskadetrygd: oppdatert 22. januar 2017
  3. omsorgspenger: oppdatert 22. januar 2017
  4. pleiepenger: oppdatert 22. januar 2017
All aktivitet

Biografi

John Gunnar Mæland (f. 1947) er lege og arbeider som professor i sosialmedisin ved Universitetet i Bergen. Faglige interesseområder: trygde- og forsikringsmedisin, sosial epidemiologi, helse- og livskvalitetsforskning, rehabilitering av hjertepasienter. Forfatter og redaktør av flere fagbøker, blant annet: Mæland, J.G., Fugelli, P., Høyer, G., Westin, S. (red.). Sosialmedisin - i teori og praksis. Gyldendal Akademisk, 2004

Mæland JG. Forebyggende helsearbeid. Teori og praksis.2. utgave.Universitetetsforlaget 2005

Mæland JG. Helhetlig hjerterehabilitering. 2. utgave. Høyskoleforlaget 2006.

Mæland, J.G. Veileder i trygdemedisin 2008-208. 5. utgave. Gyldendal Akademisk, 2008.

John Gunnar Mæland, Jon Ivar Elstad, Øyvind Næss og Steinar Westin, red.SOSIAL EPIDEMIOLOGI - Sosiale årsaker til sykdommer og helsesvikt. Gyldendal Akademisk, 2009

Mæland, J. G. Hva er HELSE. Universitetsforlaget, 2009