Trond K Johansen

tidligere fagansvarlig

Trond K Johansen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Jeg er født i 1967 og har all min tid bodd på Raufoss og har hatt intr, for faget brann/førstehjelp i noen tiår. Jeg har min utdanning fra brannvesenet og eget firma innen brann/førstehjelp. Jeg har vært røyk- og kjemikalie dykker i brannvesenet i ca 10 år. Har avholdt praktisk og teoretiske kurs innen brannrelaterte områder i alle år. For lokalt brannvesen, Norges Brannskole  (i regi av sivilforsvaret), sivilforsvaret og mange andre. Jeg har grønt bevis, trykktesting stål og kompositt, godkjent instruktør brann og førstehjelp. Jeg er i dag ansatt hos Nedre Romerike brann- og redningsvesen som branninspektør.