Jon Gisle

fagansvarlig

Jon Gisle har skrevet 621 artikler og har vært fagkonsulent for 50 artikler

Nylig aktivitet

 1. gransking - jus: oppdatert 8. april 2019
 2. gransking - jus: oppdatert 8. april 2019
 3. gransking - jus: oppdatert 7. april 2019
 4. vitterlighet: oppdatert 6. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Arbeidslivsorganisasjoner 199
 2. Arbeidsrett 105
 3. Domstoler 32
 4. Nedlagte komiteer 6
 5. Personrett 45
 6. Prosess: Biografier 106
 7. Prosess generelt 163
 8. Rettshistorie 133
 9. Romersk rett 31
 10. Stortinget 27

Biografi

Jon Gisle (født 1948) driver egen virksomhet innenfor advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i Oslo og Drammen og Advokatene i Børsgården DA i Drammen. Han har tidligere vært dommer og nestleder i Arbeidsretten . Som advokat arbeider han med arbeidsrett og trygderett. Gisle har vært redaksjonssjef i forlaget TANO med blant annet ansvar for utgivelsen av juridisk faglitteratur, og forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget under arbeidet med første utgave av Store Norske Leksikon. Jon Gisle var til 2017 redaktør og hovedforfatter for Kunnskapsforlagets Jusleksikon (5. utg. 2017, også i nettutagve), og har sammen med blant andre Henning Jakhelln  utgitt arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven (2012, nettbasert utgave under stadig oppdatering). Han har også vært redaksjonssekretær for Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie Arbeidsrett og arbeidsliv. Siden 2011 er han styremedlem i Rettshistorisk forening. I Store norske har Jon Gisle fagansvar for arbeidsrett, arbeidslivsorganisasjoner, personrett, rettshistorie, deler av prosessen og generelle juridiske begreper.