Jon Gisle

fagansvarlig

Jon Gisle har skrevet 497 artikler og har vært fagkonsulent for 50 artikler

Nylig aktivitet

 1. Norsk olje og gass: godkjente et endringsforslag 2. juni 2015
 2. sedvanerett: godkjente et endringsforslag 2. juni 2015
 3. Ingvald Falch: oppdatert 28. mai 2015
 4. Ingvald Falch: publisert 23. mai 2015
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Arbeidslivsorganisasjoner 210
 2. Arbeidsrett 84
 3. Domstoler 28
 4. Jus generelt 463
 5. Nedlagte komiteer 6
 6. Personrett 30
 7. Prosess: Biografier 103
 8. Prosess generelt 163
 9. Rettshistorie 155
 10. Stortinget 27

Biografi

Jon Gisle (født 1948) driver egen virksomhet innenfor advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i Oslo og Drammen. Han har tidligere vært dommer og nestleder i Arbeidsretten . Som advokat arbeider han hovedsakelig med arbeidsrett og trygderett. Gisle har vært redaksjonssjef i forlaget TANO med blant annet ansvar for utgivelsen av juridisk faglitteratur, og forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget under arbeidet med første utgave av Store Norske Leksikon. Jon Gisle er redaktør og hovedforfatter for Kunnskapsforlagets Jusleksikon (4. utg. 2010), og har sammen med blant andre Henning Jakhelln utgitt arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven  (2012). Han er også redaksjonssekretær for Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie  Arbeidsrett og arbeidsliv. Siden 2011 er han styremedlem i Rettshistorisk forening. I Store norske har Jon Gisle siden 2009 hatt fagansvar for statsforfatningsrett, personrett, rettshistorie, prosess og generelle juridiske begreper. Siden 2011 har han også fagansvar for arbeidslivsorganisasjoner, og siden 2012 for Stortinget.