Jon Gisle

fagansvarlig

Jon Gisle har skrevet 856 artikler og har vært fagkonsulent for 96 artikler

Nylig aktivitet

 1. kodifikasjon: oppdatert 19. juni 2024
 2. praktikum - praktikumsoppgave: oppdatert 19. juni 2024
 3. autorisasjon: oppdatert 17. juni 2024
 4. praktikum - praktikumsoppgave: godkjente et endringsforslag 17. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 11 kategorier:

 1. Arbeidslivsorganisasjoner 205
 2. Arbeidsrett 133
 3. Domstoler 37
 4. Jus generelt 181
 5. Lagmannsretter 6
 6. Midlertidig kategori import Jusleksikon 0
 7. Rettshistorie 133
 8. Romersk rett 37
 9. Stortinget 33
 10. Tidligere tingretter 3
 11. Tingretter 24

Biografi

Jon Gisle (født 1948) drev fra 2008 til høsten 2020 egen virksomhet innenfor advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i Oslo og Drammen og Advokatene i Børsgården DA i Drammen.

Han har tidligere vært dommer og nestleder i Arbeidsretten. Som advokat arbeidet han med arbeidsrett og trygderett.

Gisle har vært redaksjonssjef i forlaget TANO med blant annet ansvar for utgivelsen av juridisk faglitteratur, og forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget under arbeidet med første utgave av Store Norske Leksikon. Jon Gisle var til 2017 redaktør og hovedforfatter for Kunnskapsforlagets Jusleksikon (5. utg. 2017, også i nettutagve), og har sammen med blant andre Henning Jakhelln utgitt arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven (2012, nettbasert utgave under stadig oppdatering).

Videre er han siden 2012 ansvarlig for kommentarer til arbeidstvistloven i rettsdata.no. Han har også vært redaksjonssekretær for Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie Arbeidsrett og arbeidsliv.

Siden 2011 er han styremedlem i Rettshistorisk forening.

I Store norske har Jon Gisle fagansvar for arbeidsrett, arbeidslivsorganisasjoner, personrett, rettshistorie, deler av prosessen og generelle juridiske begreper.