Jon Gisle

fagansvarlig

Jon Gisle har skrevet 713 artikler og har vært fagkonsulent for 50 artikler

Nylig aktivitet

 1. offentlig tjenestemann: Send til godkjenning 28. september 2021
 2. SMB Norge: oppdatert 28. september 2021
 3. Norsk Bedriftsforbund: oppdatert 28. september 2021
 4. Skolenes Landsforbund: oppdatert 27. september 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 11 kategorier:

 1. Arbeidslivsorganisasjoner 195
 2. Arbeidsrett 116
 3. Domstoler 28
 4. Jus generelt 185
 5. Lagmannsretter 6
 6. Nedlagte komiteer 6
 7. Rettshistorie 120
 8. Romersk rett 34
 9. Stortinget 28
 10. Tidligere tingretter 3
 11. Tingretter 24

Biografi

Jon Gisle (født 1948) drev fra 2008 til høsten 2020 egen virksomhet innenfor advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i Oslo og Drammen og Advokatene i Børsgården DA i Drammen. Han har tidligere vært dommer og nestleder i Arbeidsretten . Som advokat arbeidet han med arbeidsrett og trygderett. Gisle har vært redaksjonssjef i forlaget TANO med blant annet ansvar for utgivelsen av juridisk faglitteratur, og forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget under arbeidet med første utgave av Store Norske Leksikon. Jon Gisle var til 2017 redaktør og hovedforfatter for Kunnskapsforlagets Jusleksikon (5. utg. 2017, også i nettutagve), og har sammen med blant andre Henning Jakhelln  utgitt arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven  (2012, nettbasert utgave under stadig oppdatering). Videre er han siden 2012 ansvarlig for kommentarer til arbeidstvistloven i rettsdata.no. Han har også vært redaksjonssekretær for Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie Arbeidsrett og arbeidsliv. Siden 2011 er han styremedlem i Rettshistorisk forening. I Store norske har Jon Gisle fagansvar for arbeidsrett, arbeidslivsorganisasjoner, personrett, rettshistorie, deler av prosessen og generelle juridiske begreper.