Jon Gisle

fagansvarlig

Jon Gisle har skrevet 545 artikler og har vært fagkonsulent for 50 artikler

Nylig aktivitet

 1. dokument - jus: redigerte og publiserte et endringsforslag 23. mai 2017
 2. Gerd Kristiansen: godkjente et endringsforslag 23. mai 2017
 3. Borgar Høgetveit Berg: godkjente et endringsforslag 23. mai 2017
 4. lagdommer: oppdatert 23. mai 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Arbeidslivsorganisasjoner 217
 2. Arbeidsrett 98
 3. Domstoler 33
 4. Jus generelt 272
 5. Nedlagte komiteer 6
 6. Personrett 43
 7. Prosess: Biografier 105
 8. Prosess generelt 174
 9. Rettshistorie 192
 10. Stortinget 27

Biografi

Jon Gisle (født 1948) driver egen virksomhet innenfor advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i Oslo og Drammen og Advokatene i Børsgården DA i Drammen. Han har tidligere vært dommer og nestleder i Arbeidsretten . Som advokat arbeider han med arbeidsrett og trygderett. Gisle har vært redaksjonssjef i forlaget TANO med blant annet ansvar for utgivelsen av juridisk faglitteratur, og forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget under arbeidet med første utgave av Store Norske Leksikon. Jon Gisle er redaktør og hovedforfatter for Kunnskapsforlagets Jusleksikon (4. utg. 2010), og har sammen med blant andre Henning Jakhelln utgitt arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven  (2012). Han er også redaksjonssekretær for Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie  Arbeidsrett og arbeidsliv. Siden 2011 er han styremedlem i Rettshistorisk forening. I Store norske har Jon Gisle siden 2009 hatt fagansvar for statsforfatningsrett, personrett, rettshistorie, deler av prosessen og generelle juridiske begreper. Siden 2011 har han også fagansvar for arbeidslivsorganisasjoner, og siden 2012 for Stortinget.