Jon Gisle

fagansvarlig

Jon Gisle har skrevet 535 artikler og har vært fagkonsulent for 50 artikler

Nylig aktivitet

 1. Stortinget: oppdatert 17. oktober 2016
 2. Stortinget: kommentert 17. oktober 2016
 3. romerrett: oppdatert 9. oktober 2016
 4. Stortingets presidentskap: godkjente et endringsforslag 1. oktober 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Arbeidslivsorganisasjoner 215
 2. Arbeidsrett 93
 3. Domstoler 32
 4. Jus generelt 468
 5. Nedlagte komiteer 6
 6. Personrett 33
 7. Prosess: Biografier 105
 8. Prosess generelt 162
 9. Rettshistorie 155
 10. Stortinget 27

Biografi

Jon Gisle (født 1948) driver egen virksomhet innenfor advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i Oslo og Drammen og Advokatene i Børsgården DA i Drammen. Han har tidligere vært dommer og nestleder i Arbeidsretten . Som advokat arbeider han med arbeidsrett og trygderett. Gisle har vært redaksjonssjef i forlaget TANO med blant annet ansvar for utgivelsen av juridisk faglitteratur, og forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget under arbeidet med første utgave av Store Norske Leksikon. Jon Gisle er redaktør og hovedforfatter for Kunnskapsforlagets Jusleksikon (4. utg. 2010), og har sammen med blant andre Henning Jakhelln utgitt arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven  (2012). Han er også redaksjonssekretær for Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie  Arbeidsrett og arbeidsliv. Siden 2011 er han styremedlem i Rettshistorisk forening. I Store norske har Jon Gisle siden 2009 hatt fagansvar for statsforfatningsrett, personrett, rettshistorie, prosess og generelle juridiske begreper. Siden 2011 har han også fagansvar for arbeidslivsorganisasjoner, og siden 2012 for Stortinget.