Jon Gunnar Arntzen

cand.mag., fagansvarlig

Jon Gunnar Arntzen har skrevet 349 artikler og har vært fagkonsulent for 17 artikler

Nylig aktivitet

 1. Solnør: oppdatert 27. mai 2020
 2. CARE: oppdatert 14. mai 2020
 3. Fugger: oppdatert 6. mai 2020
 4. Fugger: oppdatert 6. mai 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 15 kategorier:

 1. Adelsvesen 229
 2. Brorskap og ordenssamfunn 5
 3. Genealoger 23
 4. Heraldikk 62
 5. Humanitære organisasjoner 17
 6. Monarki 67
 7. Norske slekter 501
 8. Norske storgårder 152
 9. Ordener 107
 10. Slektsforskning og genealogi 35
 11. Slott og palasser 291
 12. Stiftelser og fond 69
 13. Storgårder og herregårder 2
 14. Utenlandske slekter 435
 15. Utenlandske storgårder og herregårder 63

Biografi

(født 1951) har studert samfunnsvitenskapelige fag (statsvitenskap, sosiologi, offentlig rett) ved Universitetet i Oslo (cand.mag. 1974) og er autorisert som flerspråklig (engelsk, tysk, fransk) lokalguide i Oslo (1971). Han har 40 års erfaring som forlagsredaktør (Kunnskapsforlaget 1979–2007, fra 2007 eget forlag/konsulentfirma: sterke ord NUF) og har skrevet/vært redaktør for følgende bøker:

 • Political Life and Institutions in Norway (sammen med Bård Bredrup Knudsen), 1981
 • Oslo byleksikon, 3. utgave (red. sammen med Reidar Hanssen), 1987
 • Alle verdens land, 1992
 • Hvem er Hvem?, 14. utg., 1994
 • G. H. Hartvedt: Bergen byleksikon (red.), 1994
 • Med regnbuen som våpen: Festskrift til Karen-Christine Friele (red.), 1995
 • T. Bratberg: Trondheim byleksikon (red.), 1996
 • Norsk biografisk leksikon (hovedred.), 10 bd., 1999–2005
 • Norges konger og dronninger (red.), 2005
 • Bergensere i tusen år (red.), 2005
 • Oslo i endring (med fotografier av Jens-Fredrik Svendsen), 2007
 • Sóleyjar. Lokal- og kulturhistorisk årbok for Solør og Finnskogen (red.), 2008
 • Oslo 1960–1980 (sammen med Stig-Audun Hansen), 2008
 • barndom 40-tallet, 2009
 • Oslo 1925–1945 (sammen med Stig-Audun Hansen), 2009
 • Kristiania/Oslo 1900–1925 (sammen med Stig-Audun Hansen), 2010
 • Alt for Norge: Kongehuset gjennom 100 år, 2010
 • Oslo 1980–2000 (sammen med Stig-Audun Hansen og Knut Are Tvedt), 2011
 • barndom 30-tallet, 2011
 • Arthur Knagenhjelm: Dagbøker 1882–1937 (red.), 2019
Siden 2013 har han arbeidet med å redigere kommentarutgaver av flere norske dagbokserier og enkeltdagbøker. Han har også allsidig organisasjonserfaring, bl.a. som styreleder i International Association of Tour Managers (1981–1983), Studieforbundet Solidaritet (1999–2008) og Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum (2010–2015), og han var daglig leder i Romanifolkets/taternes kulturfond 2008–2013.

Kontaktadresse er sterkeord@gmail.com