Johan F. Aarnes

tidligere fagansvarlig, inaktiv bruker, NTNU

Johan F. Aarnes har skrevet 30 artikler og har vært fagkonsulent for 630 artikler

Biografi

 f.1936 i Oslo, norsk matematiker, cand. real 1963 med innstilling til Kongen. Doktorgrad ved University of Pennsylvania i 1968 innenfor feltet Operatorteori. Professor ved Universitetet i Trondheim, nå NTNU fra 1970 til 2007. Har ytt en rekke bidrag innen ulike felter av matematisk analyse, operatorteori, representasjonsteori for Lie grupper, generell topologi og målteori. Etablerte på slutten av 1980-tallet teorien for topologiske mål (opprinnelig kalt kvasi-mål), som representerer en vidtrekkende generalisering av ordinær målteori. Teorien har senere blitt videreutviklet i samarbeid med amerikanske og norske matematikere. Har sammen med Jon Reed skrevet Matematikk for vår tid (Universitetsforlaget, 1967). Har de senere år skrevet mer populære artikler om geometriske emner. Har hatt en rekke forsknings og undervisningsopphold ved amerikanske universiteter, visiting professor ved University of Colorado, 1972-73, University of Northern Illinois 1995 og 1998.  Medlem av Det Kongelige Norske Videnskapers Selskap fra 1972. Styreleder for Fellesbiblioteket ved Universitetet i Trondheim 1976-1980. Leder for Norsk matematikkråd 1999-2003. Har engasjert seg sterkt for lærerutdanning ved Universitetene, og bidro til etableringen av lærerutdanninge i realfag som egen studieretning ved NTNU i 2002. Private aktiviteter: Ski (langrenn), seiling og flyging (flysertifikat fra 1991, eget fly Piper Cherokee fra 1994). Har fløyet USA fra kyst til kyst og Norge fra Lindesnes til Nordkapp.