John Asland

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

John Asland har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. spinnesiden: oppdatert 4. desember 2018
  2. stebarn: oppdatert 4. desember 2018
  3. arvelodd: oppdatert 4. desember 2018
  4. arvelodd: oppdatert 4. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Arverett og skifterett 81
  2. Familierett 93

Biografi

John Asland (født 1976) er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Asland ble cand. jur. i 2002 og tok den juridiske doktorgrad i 2008. Han ble professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo fra 2012. Han har ellers praksis som advokatfullmektig (2002-2003) konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett (2008-2009), rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling (2010) og sekretær for Arvelovutvalget (2011-2014). Han er også professor II ved Høgskolen i Innlandet fra 2013. John Asland Har vært fagansvarlig for Arverett og skifterett og Familierett på snl.no siden 2009. Asland har utgitt boken Uskifte (2008), som er en bearbeidet versjon av hans doktoravhandling, og læreboken Arverett (6. utg. 2012), sammen med Peter Lødrup. Han har skrevet en rekke andre bøker og artikler, hovedsaklig om familie- og arverettslige temaer. Asland er redaktør i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål fra 2008.