John Asland

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

John Asland har skrevet 61 artikler

Nylig aktivitet

  1. uskifte: oppdatert 9. august 2021
  2. lysing: oppdatert 9. april 2021
  3. lysing: oppdatert 9. april 2021
  4. lysing: oppdatert 9. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Arverett og skifterett 80
  2. Familierett 88

Biografi

John Asland (født 1976) er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Asland ble cand. jur. i 2002 og tok den juridiske doktorgrad i 2008. Han ble professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo fra 2012. Han har ellers praksis som advokatfullmektig (2002-2003) konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett (2008-2009), rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling (2010) og sekretær for Arvelovutvalget (2011-2014). Asland er også professor II ved Høgskolen i Innlandet fra 2013. John Asland har vært fagansvarlig for Arverett og skifterett og Familierett på snl.no siden 2009. Asland har utgitt boken Uskifte (2008), som er en bearbeidet versjon av hans doktoravhandling. Han har også utgitt lærebøkene Arverett (2021) og Arverett (7. utg. 2018), den siste sammen med Peter Lødrup. Asland har skrevet en rekke andre bøker og artikler, hovedsaklig om familie- og arverettslige temaer. Asland er redaktør i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål fra 2008 og hovedredaktør fra 2021.