Jan Fridthjof Bernt

Professor emeritus i rettsvitenskap, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Jan Fridthjof Bernt har skrevet 24 artikler og har vært fagkonsulent for 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. koronavirus-pandemien i 2020: Send til godkjenning 17. mars 2020
  2. forskrift: oppdatert 17. mars 2020
  3. offentlighetsloven: oppdatert 16. oktober 2019
  4. offentlighetsloven: kommentert 16. oktober 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Forvaltningsrett 50

Biografi