Esben Leifsen

fagansvarlig, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Esben Leifsen har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ecuadors historie: godkjente et endringsforslag 2. februar 2015
  2. Ecuadors historie: godkjente et endringsforslag 2. februar 2015
  3. Rafael Correa Delgado: godkjente et endringsforslag 16. januar 2015
  4. Ecuadors historie: oppdatert 20. desember 2013
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Ecuadors historie 5
  2. Ecuadors samtidshistorie 11

Biografi

Jeg er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og oppnådde dr. graden i sosialantropologi i 2006. For tiden arbeider jeg som førsteamanuensis på NORAGIRC, Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Som forskerrekrutt og forsker har jeg spesialisert meg på Latin-Amerika og særlig på Ecuador. Jeg har siden 1992 bodd til sammen 5 år i landet, og har gjennomført flere lange feltarbeid både i det rurale høylandsområdet i nord (i Otavalo i Imbabura-provinsen) og storbyen Quito, som er Ecuadors hovedstad. Gjennom disse feltarbeidene har jeg fått nær kjennskap til folk fra den største urbefolkningsgruppen, quichua-indianere, og dessuten også til majoritetsbefolkningen, mestisene. Tematisk har jeg jobbet med uformell økonomi, urbefolkningsspørsmål og etnopolitisk kamp, sosial historie, velferdspolitikk, barnerettigheter, sirkulasjon av barn og adopsjon, statsforvaltning, omsorg, fattigdom og migrasjon. Også personlig er jeg sterkt knyttet til Ecuador siden min kone er fra Quito. Gjennom henne og hennes familie har jeg blitt sterkt forankret i den andinske virkeligheten og sosialiteten, og gjennom henne inngår både barna våre og vi i den ecuatorianske diasporaen. Det sterkeste erfaringsbaserte bildet jeg har av Ecuador er av en kontinuerlig omskiftelig tilstand som synliggjør det sosiale, kulturelle og politiske mangfoldet på stadig nye og overraskende måter.