Per-Arne Larsen

tidligere fagansvarlig

Per-Arne Larsen har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

født 30.05 1979 i Bergen. 

Utdannelse:

Mastergrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Skrev masteroppgaven min om religionsteori, sosialpsykologi og Terror Management Theory kalt "Angst, død og religion".

Spesielle interesseområder:

Religionsvitenskap, religionsteorier, religionspsykologi, ateisme, Terror Management Theroy, kognitiv religionsvitenskap, angst, emosjoner, sosialpsykologi, religion og politikk, religion og helse, sosial kognisjon og sekularisering.

Spesiell forskningsinteresse: Ateisme og religionsteorier

Ateisme og andre former for ikke-religiøsitet er interessant som forskningsobjekt i seg selv da lite forskning er utført vedrørende ateisme. Ateisme blir ekstra interessant i forhold til dagens religionsteoretiske diskusjon og religionsvitenskapelige forskning. I den sammenheng er det flere spørsmål som er interessant. Blant annet om ateismen og andre former for ikke-religiøsitet best kan forstås og forklares ved å vise til dens ulikheter med religion, herunder opphav, funksjon og innhold samt fravær av nevrobiologiske, kognitive eller motivasjonspsykologiske faktorer som man allerede vet har en innvirkning på religiøsitet eller, om ateismen og andre former for ikke- religiøsitet best kan forstås og forklares med hensyn til dens likhetstrekk ved religion, herunder opphav, funksjon og innhold, samt tilstedeværelse av de samme nevrobiologiske, kognitive eller motivasjonspsykologiske faktorer som man allerede vet har en innvirkning på religiøsitet. 

Angst, død og religion:

"Angst, død og religion: `Terror Management Theory' som religionsteori - en kritisk diskusjon". Foranledningen for oppgaven var at "Terror Management Theory" (TMT) kunne være svært interessant for religionsvitenskapen og spesielt for den kognitive religionsvitenskapen. Jeg foretok en kritisk diskusjon av TMT hvor formålet var å se hvordan TMT tok seg ut som religionsteori, hva den eventuelt manglet og hvordan denne kunne "bygges ut" til å være en mer komplett religionsteori. Jeg foretok også en systematisk gjennomgang av TMT i forhold til deres påstander om religionens opprinnelse, innhold og funksjon, gikk grundig gjennom deres påstander og plasserte dette i relasjon til andre relevante religionsvitenskapelige aspekter. Jeg hadde to formål med denne tosidige tilnærmingen: Med (a) ønsket jeg å skape en oppfatning av hvilke aspekter TMT må forsterke og hva eventuelt religionsvitenskapen kan bidra med i den forbindelse, mens (b) skulle illustrere hva TMT har å tilby religionsvitenskapen. Dette dannet rammeverket for hele oppgaven og dens struktur.