Jan Brøgger

inaktiv bruker, NTNU

Jan Brøgger har skrevet 3 artikler

Biografi

Jan Christian Brøgger (1936-2006), psykolog, sosialantropolog og professor i sosialantropologi ved NTNU.