Jan Bjørnstad

tidligere fagansvarlig, Statistisk sentralbyrå

Jan Bjørnstad har skrevet 17 artikler og har vært fagkonsulent for 27 artikler

Nylig aktivitet

  1. industristatistikk: oppdatert 27. januar 2017
  2. statistisk forventning: godkjente et endringsforslag 4. januar 2016
  3. målefeil - statistikk: godkjente et endringsforslag 7. desember 2015
  4. minste kvadraters metode: godkjente et endringsforslag 7. desember 2015
All aktivitet

Biografi

Født 1948 i Lillestrøm, norsk statistiker. Ph.D. fra University of California, Berkeley, 1978, innen matematisk statistikk. Professor i statistikk ved universitetene i Tromsø (1985-1991) og Trondheim (1991-1995). Forsker 0 (forsker med professorkompetanse) ved Statistisk sentralbyrå (1995-1998), og professor i statistikk ved Norges landbrukshøgskole (1998-2001). Fra 1991 til 2001 professor II ved Universitetet i Tromsø. Fra 2001, forskningssjef ved Seksjon for statistiske metoder og standarder, i Statistisk sentralbyrå (SSB). Har gitt bidrag til flere felter innen matematisk og teoretisk statistikk, som desisjonsteori og utvalgsteori, og spesielt angående det teoretiske grunnlaget for den statistiske vitenskap ved en utvidelse av likelihoodbegrepet.   Fra 1978 til 1983 assistant professor ved Purdue University og University of Texas at Austin. Har hatt flere forskningsopphold ved amerikanske universiteter, visiting professor ved University of Texas i 1986 og 1989, og ved University of California, Santa Barbara, i 2006. Siden 2005, medlem av det vitenskapelige rådet for Sveriges statistiske sentralbyrå. Har siden 1995 vært fagansvarlig for artikler innen matematisk og teoretisk statistikk i Store Norske Leksikon.