Øyvin Rannem

fagansvarlig

Øyvin Rannem har skrevet 87 artikler og har vært fagkonsulent for 161 artikler

Nylig aktivitet

  1. Nicolas Jenson: oppdatert 3. september 2018
  2. Nicolas Jenson: oppdatert 3. september 2018
  3. pica: godkjente et endringsforslag 30. juni 2018
  4. deleatur: godkjente et endringsforslag 6. januar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Begreper og teknikker i typografi 76
  2. Kalligrafi 13
  3. Skrift 32
  4. Teknologi og materialer i typografi 17
  5. Typografihistorie 25

Biografi

Pensjonert førstelektor ved Høgskolen i Buskerud (nå Sørøst-Norge) med undervisning i typografi og skrifthistorie.

Svennebrev som typograf, grunnfag i historie, mellomfag i sosialantropologi. Har arbeidet flere år faglig og administrativt i trykkeri og forlag. To år fra 1968 som produksjonskonsulent for Afrika i United Bible Society. Har arbeidet i ti år som konsulent/forsker ved Grafisk Institutt, særlig med konsekvensene av innføring ny teknologi i grafisk industri.

Forfatter av Bokstav, bilde budskap (1988), Typografi og skrift (2005) og Bokstavene i historien. Maktsymbol fra Augustus til Mussolini (2017).