Øyvin Rannem

Førstelektor i skrift og typografi, fagansvarlig

Øyvin Rannem har skrevet 117 artikler og har vært fagkonsulent for 163 artikler

Nylig aktivitet

 1. tannrengjøring: kommentert 7. desember 2022
 2. tannrengjøring: kommentert 5. desember 2022
 3. kegel - typografi: oppdatert 2. desember 2022
 4. Times New Roman: oppdatert 2. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Begreper og teknikker i typografi 53
 2. Kalligrafi 3
 3. Skrift 40
 4. Skriftdesign og typografi 1
 5. Skriftgrader 33
 6. Teknologi og materialer i typografi 17
 7. Typografer og skriftdesignere 18
 8. Typografihistorie 11

Biografi

Pensjonert førstelektor ved Høgskolen i Buskerud (nå Universitetet i Sørøst-Norge) med undervisning i typografi og skrifthistorie.

Svennebrev som typograf, grunnfag i historie, mellomfag i sosialantropologi. Har arbeidet flere år faglig og administrativt i trykkeri og forlag. To år fra 1968 som produksjonskonsulent for Afrika i United Bible Society. Har arbeidet i ti år som konsulent/forsker ved Grafisk Institutt, særlig i forbindelse med innføring ny teknologi i grafisk industri.

Forfatter av: Bokstav, bilde budskap (1988), Typografi og skrift (2005), Bokstavene i historien. Maktsymbol fra Augustus til Mussolini (2017), Arven etter Aldus. En historie om trykkskriften (2022)