Øyvin Rannem

Førstelektor i skrift og typografi, fagansvarlig

Øyvin Rannem har skrevet 87 artikler og har vært fagkonsulent for 163 artikler

Nylig aktivitet

  1. linotype: oppdatert 17. mars 2019
  2. linotype: oppdatert 17. mars 2019
  3. korrektur: oppdatert 16. mars 2019
  4. aksidens: Send til godkjenning 16. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Begreper og teknikker i typografi 77
  2. Kalligrafi 13
  3. Skrift 31
  4. Teknologi og materialer i typografi 17
  5. Typografihistorie 26

Biografi

Pensjonert førstelektor ved Høgskolen i Buskerud (nå Sørøst-Norge) med undervisning i typografi og skrifthistorie.

Svennebrev som typograf, grunnfag i historie, mellomfag i sosialantropologi. Har arbeidet flere år faglig og administrativt i trykkeri og forlag. To år fra 1968 som produksjonskonsulent for Afrika i United Bible Society. Har arbeidet i ti år som konsulent/forsker ved Grafisk Institutt, særlig med konsekvensene av innføring ny teknologi i grafisk industri.

Forfatter av Bokstav, bilde budskap (1988), Typografi og skrift (2005) og Bokstavene i historien. Maktsymbol fra Augustus til Mussolini (2017).