Øyvin Rannem

Førstelektor i skrift og typografi, fagansvarlig

Øyvin Rannem har skrevet 122 artikler og har vært fagkonsulent for 120 artikler

Nylig aktivitet

 1. skrifttype: godkjente et endringsforslag 20. januar 2024
 2. Aldus Pius Manutius: oppdatert 3. november 2023
 3. Giambattista Bodoni: publiserte bilde 1. november 2023
 4. Giambattista Bodoni: oppdatert 31. oktober 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Begreper og teknikker i typografi 52
 2. Kalligrafi 3
 3. Skrift 40
 4. Skriftdesign og typografi 1
 5. Skriftgrader 33
 6. Teknologi og materialer i typografi 17
 7. Typografer og skriftdesignere 18
 8. Typografihistorie 11

Biografi

Pensjonert førstelektor ved Høgskolen i Buskerud (nå Universitetet i Sørøst-Norge) med undervisning i typografi og skrifthistorie.

Svennebrev som typograf, grunnfag i historie, mellomfag i sosialantropologi. Har arbeidet flere år faglig og administrativt i trykkeri og forlag. To år fra 1968 som produksjonskonsulent for Afrika i United Bible Society. Har arbeidet i ti år som konsulent/forsker ved Grafisk Institutt, særlig i forbindelse med innføring ny teknologi i grafisk industri.

Forfatter av: Bokstav, bilde budskap (1988), Typografi og skrift (2005), Bokstavene i historien. Maktsymbol fra Augustus til Mussolini (2017), Arven etter Aldus. En historie om trykkskriften (2022)