Øyvin Rannem

Førstelektor i skrift og typografi, fagansvarlig

Øyvin Rannem har skrevet 88 artikler og har vært fagkonsulent for 163 artikler

Nylig aktivitet

 1. linotype: oppdatert 17. mars 2019
 2. linotype: oppdatert 17. mars 2019
 3. korrektur: oppdatert 16. mars 2019
 4. aksidens: Send til godkjenning 16. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Begreper og teknikker i typografi 52
 2. Kalligrafi 5
 3. Skrift 31
 4. Skriftgrader 33
 5. Teknologi og materialer i typografi 17
 6. Typografer og skriftdesignere 18
 7. Typografihistorie 10

Biografi

Pensjonert førstelektor ved Høgskolen i Buskerud (nå Sørøst-Norge) med undervisning i typografi og skrifthistorie.

Svennebrev som typograf, grunnfag i historie, mellomfag i sosialantropologi. Har arbeidet flere år faglig og administrativt i trykkeri og forlag. To år fra 1968 som produksjonskonsulent for Afrika i United Bible Society. Har arbeidet i ti år som konsulent/forsker ved Grafisk Institutt, særlig med konsekvensene av innføring ny teknologi i grafisk industri.

Forfatter av Bokstav, bilde budskap (1988), Typografi og skrift (2005) og Bokstavene i historien. Maktsymbol fra Augustus til Mussolini (2017).