Magne Skålevik

Nylig aktivitet

  1. melisme - musikk: kommentert 3. juni 2023
All aktivitet

Biografi

Magne Skålevik er utdannet musikklærer med videreutdanning i matematikk, fysikk og akustikk ved NTNU, Trondheim. Over 20 års arbeidserfaring innen akustikk og lydteknikk, 7 år som lærer i musikk og lyd ved Viken Folkehøgskole og 5 år som timelærer ved NISS (tidligere Norsk Lydskole). Har de siste 12 årene arbeidet som akustisk konsulent, med vekt på bygningsakustikk og planlegging av rom og saler for musikk og tale. Har siden 2005 vært ansatt i Brekke & Strand akustikk, Oslo. Veileder for masterstudenter ved NTNU. Egne forskningsprosjekter innen konsertsal-akustikk med særlig vekt på podiumsakustikk, frekvensrespons fra reflektor-systemer og romakustiske parametre. Driver som del av forskningen nettstedet www.akutek.info . Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser i akustikk.