Johs. Andenæs

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Johs. Andenæs har skrevet 20 artikler og har vært fagkonsulent for 1 artikler

Biografi

Johs. (Johannes) Andenæs (1912–2003) var en norsk jurist, og en forgrunnsskikkelse i norsk rettsvitenskap.