Ingemar Nordstrand

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

Biografi

 er fødd i Hyllestad. Utdana lærar m/tilleggsfag. Undervist m.a. ved vidaregåande skular i Vardø og Horten. Studie- og idrettsrettleiar i velferdstenesta for Handelsflåten. Etter 1972 m.a. drive som journalist. Fleire utanlandsopphald, m.a. som sauegjetar og gullgravar i New Zealand. Attende til Hyllestad i 1976. Kulturhistorisk interessert, og oppteken av natur- og friluftsliv. Aktiv med restaurering av gamle vegar, m.a. Kongevegen over Fillefjell tidleg på 1970-talet og seinare ansvarleg for "Den trondhjemske postveg" mellom Bergen-Trondheim. Pådrivar og prosjektleiar for Lihest-prosjektet med merking av stiar og tråkk over heile Lihestplatået og i samband med postvegen gjennom Hyllestad og Fjaler.Tok i 2000 initiativet til reorganisering av Hyllestad Sogelag. Fleire år formann i laget og redaktør og skribent for "Sogeskrift frå Hyllestad". Medansvarleg for tekst og opplegg til www.kvernstein.no , heimesida for kvernsteinprosjektet i Hyllestad. Det er slått fast at det var "industriell" kvernsteinutvinning i kommunen alt på 700-talet.Initiativtakar til reising av minnestein over flyet Havørn som 16. juni 1936 havarerte mot steile Risnesnipa , del fjellet Lihesten i Hyllestad. Noregs alvorlegaste flyulukke til då, sju omkomne.Minnestein avduka medio juni 2008.Har m.a. skrive boka "Postvegen Bergen-Trondheim" (1996).Andre utgjevingar: - "Hyllestad kyrkje 100 år" (1980),- "50 år med Svultingen" (1989),- "Vegfolk fortel, vegminne frå Sogn og Fjordane" (1994)- Hovudplan for restaurering og forvaltning av Den trondhjemske postveg- i Sogn og Fjordane (1995)- "Havørn-ulukka som skaka fly-Noreg i 1936" (2008).- Elles ei rad lokalhistoriske artiklar i i historiske publikasjonar

Har vore aktiv politikar Venstre i Vestfold og i Sogn og Fjordane for Venstre, m.a. ordførar i Hyllestad.Mottok i 2008 Hyllestad kommunes nærings- og kulturpris, "Kvernsteinsprisen".