Jorolf Alstad

tidligere fagansvarlig, inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Jorolf Alstad har skrevet 41 artikler

Biografi

Jorolf Alstad (1927-2014) avla cand.real.eksamen med hovedfag i kjernekjemi ved universitetet i Oslo i 1957. Han ble først forskningsassistent hos professor Pappas og så forskningsstipendiat ved Norsk Hydros institutt for kreftforskning 1957 - 1960. Fra 1960 til 1963 var han forskningsstipendiat i kjernekjemi-gruppen ved CERN i Genève. Fra 1964 har han fast stilling ved kjemisk institutt, universitetet i Oslo, først som amanuensis, fra 1970 som førsteamanuensin, og fra 1991 som professor i kjemi (kjernekjemi). Han har gitt undervisning i kjerne- og radiokjemi og holdt kurser i ionebytting og ekstraksjon og i strålehygiene. For et stort antall hovedfagsstudenter i kjernekjemi har han vært veileder. Innenfor sitt forskningsområde har han deltatt aktivt i mange internasjonale konferanser med emner som kjernefisjon, sjeldne jordarters kjemi og separasjon, nøytron aktiveringsanalyse og væske-væske ekstraksjon.