Hallvard Notaker

Professor, fagansvarlig, Forsvarets høgskole

Hallvard Notaker har skrevet 94 artikler

Nylig aktivitet

  1. Nancy Pelosi: oppdatert 16. januar 2024
  2. Senatet i USA: oppdatert 16. januar 2024
  3. Steny Hoyer: oppdatert 15. januar 2024
  4. Nancy Pelosi: redigerte og publiserte et endringsforslag 15. januar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Amerikansk politikk 15

Biografi

Hallvard Notaker (f. 1976) er ph.d. i historie fra Universitetet i Oslo (2008) og professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets Høgskole.

Notaker har vært stipendiat og forsker ved Forum for samtidshistorie, UiO (2004-2012) og har undervist og veiledet i norsk og amerikansk historie. Fra 2012 til 2014 arbeidet han med digital historieformidling i planleggingen av norgeshistorie.no, også ved UiO, hvor han var førsteamanuensis II (20 %) i norsk politisk samtidshistorie 2015-2019. 

I perioden 1999-2004 arbeidet Notaker hel- og deltid som journalist i NRK.

Notaker er forfatter av boken Amerikansk valgkamp (2016, 2020) og har publisert artikler nasjonalt og internasjonalt om valgkamper og politikk i USA og Norge. Han har også skrevet bøkene Arbeiderpartiet og 22. juli (Aschehoug, 2021) og Høyres historie 1975-2005: Opprør og moderasjon (CappelenDamm, 2012). Han var i 2013 blant forfatterne av Norges historie i 25 ting (CappelenDamm).