Hallvard Notaker

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hallvard Notaker har skrevet 78 artikler

Nylig aktivitet

  1. Donald Trumps regjering: oppdatert 21. desember 2018
  2. James Mattis: oppdatert 21. desember 2018
  3. James Mattis: oppdatert 21. desember 2018
  4. Donald Trumps regjering: oppdatert 18. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. USAs samtidshistorie 239

Biografi

Hallvard Notaker (f. 1976) er ph.d. i historie fra Universitetet i Oslo (2008), frilansforfatter og førsteamanuensis II (20 %) i norsk politisk samtidshistorie ved UiO.

Notaker har vært stipendiat og forsker ved Forum for samtidshistorie, UiO (2004-2012) og har undervist og veiledet i norsk og amerikansk historie. Fra 2012 til 2014 arbeidet han med digital historieformidling i prosjektet Norgeshistorie på nett, også ved UiO. 

I perioden 1999-2004 arbeidet Notaker hel- og deltid som journalist i NRK.

Notaker er forfatter av boken Amerikansk valgkamp (2016) og har publisert artikler nasjonalt og internasjonalt om valgkamper og politikk i USA og Norge. I 2012 kom han med boken Høyres historie 1975-2005: Opprør og moderasjon og var i 2013 blant forfatterne av Norges historie i 25 ting (begge CappelenDamm).