Guttorm Liebe

Brannsjef, fagansvarlig

Guttorm Liebe har skrevet 34 artikler

Nylig aktivitet

  1. brannvern: godkjente et endringsforslag 25. november 2020
  2. branngate: oppdatert 14. oktober 2020
  3. skog- og utmarksbrann: oppdatert 14. oktober 2020
  4. toppbrann: oppdatert 14. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Brann og brannvern 66

Biografi

Guttorm Liebe (f. 1951) ble i 2018 pensjonert som brannsjef i Skien etter mer enn 41 års tjeneste som varabrannsjef og brannsjef. Han er utdannet sivilingeniør, bygg fra NTH. Han deltok i etableringen av Telemark brannbefalslag (1978) hvor han var leder i mer enn 10 år, Norsk brannbefals landsforbund (1979) hvor han var leder i 14 år og Føderasjonen av Europeiske brannbefalsforbund (1995) hvor han ble æresmedlem i 2007.

Guttorm Liebe har i hele sin yrkeskarriere vært opptatt av utvikling og spredning av faget brann og brannvern i videste forstand. Han er hyppig benyttet som instruktør, og har vært brannfaglig ansvarlig for en rekke undervisningsvideoer. Han har skrevet en lang rekke artikler og er forfatter av blant annet bøkene Brannfysikk- fra teori til praksis (første utgave 1995) Brann og bygg (2016) for Norges brannskole, og er delforfatter lokalhistorieboka Skien - byen og brannene (2018). I de siste 20 årene er han mye benyttet som brannsakkyndig i rettssystemet. Ett av vervene han fortsatt innehar siden han selv tok initiativet til etableringen i 1995 er å være leder av Kollegiet for brannfaglig terminologi, www.kbt.no.

Guttorm Liebe ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje for sitt virke innenfor brannvern i 2018.