Guttorm Liebe

Brannsjef, tidligere fagansvarlig

Guttorm Liebe har skrevet 34 artikler

Nylig aktivitet

  1. brannvern: godkjente et endringsforslag 25. november 2020
  2. branngate: oppdatert 14. oktober 2020
  3. skog- og utmarksbrann: oppdatert 14. oktober 2020
  4. toppbrann: oppdatert 14. oktober 2020
All aktivitet

Biografi

Guttorm Liebe (1951-2021) var fagansvarlig for brann og brannvern i Store norske leksikon fra 2019 til sin død i 2021. 

Liebe var utdannet sivilingeniør, bygg fra NTH. Han deltok i etableringen av Telemark brannbefalslag (1978) hvor han var leder i mer enn 10 år, Norsk brannbefals landsforbund (1979) hvor han var leder i 14 år og Føderasjonen av Europeiske brannbefalsforbund (1995) hvor han ble æresmedlem i 2007.

Guttorm Liebe var i hele sin yrkeskarriere opptatt av utvikling og spredning av faget brann og brannvern i videste forstand. Han var hyppig benyttet som instruktør, og var brannfaglig ansvarlig for en rekke undervisningsvideoer. Han skrev en lang rekke artikler og er forfatter av blant annet bøkene Brannfysikk – fra teori til praksis (første utgave 1995) Brann og bygg (2016) for Norges brannskole, og er delforfatter lokalhistorieboka Skien - byen og brannene (2018). Han ble mye benyttet som brannsakkyndig i rettssystemet. Liebe tok i 1995 initiativet til etableringen av Kollegiet for brannfaglig terminologi, www.kbt.no. Han ble i 2018 pensjonert som brannsjef i Skien etter mer enn 40 års tjeneste som varabrannsjef og brannsjef. 

Guttorm Liebe ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje for sitt virke innenfor brannvern i 2018.