Jan Erik Vinnem

tidligere fagansvarlig, NTNU

Jan Erik Vinnem har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. Bravo-ulykken: godkjente et endringsforslag 20. oktober 2015
  2. Barrierestyring: publisert 23. april 2015
  3. Sorte svaner - innen risikostyring: publisert 23. april 2015
  4. Bravo-ulykken: godkjente et endringsforslag 2. februar 2015
All aktivitet

Biografi

professor i operasjonell [marin] risiko ved NTNU. Professor II ved Universitet i Stavanger, 1999 - 2014. Han har hatt en sentral rolle knyttet til bruken av risikoanalyser i norsk offshorevirksomhet siden 1979, og har blant annet skrevet boka Offshore Risk Assessment (revisjon 3 publisert 2013). I 1984 startet Vinnem konsulentselskapet SikteC AS som var forløperen til dagens Safetec Nordic AS (fra 2012 en del av ABS) der Vinnem var styreformann i perioden 2006-08. Vinnem har også tdligere vært professor II i marin sikkerhet ved NTNU og har hatt en lang rekke verv innenfor fagområdet både nasjonalt og internasjonalt. Vinnem har videre startet og driver konsulentselskapet Preventor AS. Preventor hadde i perioden 1999-2010 en sentral rolle i arbeidet med Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet som Petroleumstilsynet står for (www.ptil.no/rnnp).