Anne-Lise Børresen-Dale

forfatter / inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Anne-Lise Børresen-Dale har skrevet 84 artikler

Biografi

Professor Anne Lise Børresen-Dale er forskningssjef ved Avdeling for Genetikk ved Radiumhospitalet. Hun er blant landets aller fremste eksperter innen kreftforskning, med spesielt fokus på genenes innvirkning.