Anne-Lise Børresen-Dale

Professor, inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Anne-Lise Børresen-Dale har skrevet 55 artikler

Biografi

Professor Anne Lise Børresen-Dale er forskningssjef ved Avdeling for Genetikk ved Radiumhospitalet. Hun er blant landets aller fremste eksperter innen kreftforskning, med spesielt fokus på genenes innvirkning.