Jostein Mamen

fagansvarlig, Meteorologisk institutt

Jostein Mamen har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. klimaendringer: oppdatert 29. august 2018
  2. Klima i Norge: oppdatert 29. august 2018
  3. Global oppvarming: publisert 20. august 2018
  4. Klima i Norge: kommentert 3. juli 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Klima 57
  2. Klima i Norge 32
  3. Klima i verden 70
  4. Klimatyper og klimasoner 39
  5. Sirkulasjon 2

Biografi

Cand. real. i meteorologi. Arbeider som forsker ved Klimadivisjonen på Meteorologisk institutt.