Jostein Mamen

fagansvarlig, Meteorologisk institutt

Jostein Mamen har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. klimaendringer: godkjente et endringsforslag 11. januar 2023
  2. drivhuseffekten: redigerte og publiserte et endringsforslag 22. desember 2022
  3. Köppens klimaklassifikasjon: oppdaterte bilde 8. desember 2022
  4. Köppens klimaklassifikasjon: publiserte bilde 8. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Fortidens klima 15
  2. Klima 57
  3. Klima i Norge 33
  4. Klima i verden 110
  5. Klimatyper og klimasoner 48
  6. Sirkulasjon 5

Biografi

Cand. real. i meteorologi. Arbeider som forsker ved Klimadivisjonen på Meteorologisk institutt.