Jostein Mamen

fagansvarlig, Meteorologisk institutt

Jostein Mamen har skrevet 34 artikler og har vært fagkonsulent for 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. Klima i Arktis: oppdatert 11. april 2024
  2. monsun: oppdatert 10. april 2024
  3. globale oppvarmingspotensialer: godkjente et endringsforslag 10. april 2024
  4. klimaendringer - årsaker: oppdatert 9. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Fortidens klima 9
  2. Klima 60
  3. Klima i Norge 33
  4. Klima i verden 110
  5. Klimatyper og klimasoner 48
  6. Sirkulasjon 5

Biografi

Cand. real. i meteorologi. Arbeider som forsker ved Klimadivisjonen på Meteorologisk institutt.