Kjell-Olav Hovde

redaktør, Store norske leksikon

Kjell-Olav Hovde har skrevet 124 artikler

Nylig aktivitet

  1. engelskkarse: oppdatert 11. juli 2024
  2. engelskkarse: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. juli 2024
  3. karve: oppdatert 11. juli 2024
  4. karve: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. juli 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Store norske skole 9

Biografi

født 1979 i Drammen. Ansatt i Store norske leksikon siden april 2011. Master i Allmenn litteraturvitenskap på en oppgave om Arbeidernes Leksikon. 

I Store norske leksikon er Kjell-Olav redaktør for biologi.

Han har tidligere vært redaktør for områdene litteratur, medier, utdanningjus, transport, infeksjonsmedisin og mikrobiologi.

Koordinerer leksikonets arbeid med å bli bedre for skoleelever, SNL-skole. Har jobbet spesielt med import av nynorskleksikonet Allkunne og Norsk biografisk leksikon. 

De ansattes representant i styret i Foreningen Store norske leksikon 2015-2018.

  • E-post: hovde@snl.no
  • Tlf. 948 16 446