Kjell-Olav Hovde

redaktør, Store norske leksikon

Kjell-Olav Hovde har skrevet 125 artikler

Nylig aktivitet

  1. silkekjuke: oppdatert 15. april 2024
  2. silkekjuke: godkjente et endringsforslag 15. april 2024
  3. oransjegranskål: oppdatert 15. april 2024
  4. oransjegranskål: oppdatert 15. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Store norske skole 9

Biografi

født 1979 i Drammen. Ansatt i Store norske leksikon siden april 2011. Master i Allmenn litteraturvitenskap på en oppgave om Arbeidernes Leksikon. 

I Store norske leksikon er Kjell-Olav redaktør for områdene litteratur, medier, utdanning og en god del biologi. Tidligere redaktør for jus, transport, infeksjonsmedisin og mikrobiologi.

Koordinerer leksikonets arbeid med å bli bedre for skoleelever, SNL-skole. Har jobbet spesielt med samarbeidet med nynorskleksikonet Allkunne.

De ansattes representant i styret i Foreningen Store norske leksikon mai 2015- april 2018.

  • E-post: hovde@snl.no
  • Tlf. 948 16 446