Leif Ryvarden

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Leif Ryvarden har skrevet 129 artikler

Nylig aktivitet

  1. Horsvær: godkjente et endringsforslag 2. august 2021
  2. Karussputten naturreservat: godkjente et endringsforslag 2. august 2021
  3. Hagahogget naturreservat: godkjente et endringsforslag 2. august 2021
  4. Kjaglidalen naturreservat: godkjente et endringsforslag 2. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Nasjonalparker i Norge 48
  2. Verneområder i Norge 87

Biografi

f. 090835, Professor emeritus i botanikk/mykologi ved universitetet i Oslo Jeg er ansvarlig for "Verneområder i Norge" og har skrevet/redigerte artikler om våre nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater. Min kvalikfiksjoner er som forfatter av boka "Norge nasjonalparker" Cappelen Dam foruten enkeltbøker  Seiland(Varangerhalvøya n. parker, Øvre Pasvik/Øvre Anarjohka/ Stabbursdalen n, parker, Svartisen /Junkerdalen n .parker,  Saltfjellet n.park, foruten to større bøker om Jotunheimen  n. park og Hardangervidda n. park. Har besøkt alle våre nasjonalparker minst 2 ganger.