Inger Nordal

Prof. emer., tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Inger Nordal har skrevet 20 artikler

Nylig aktivitet

  1. Kristine Bonnevie: Send til godkjenning 1. februar 2021
  2. plante: oppdatert 25. april 2018
  3. landplanter: oppdatert 28. februar 2018
  4. asparges: godkjente et endringsforslag 28. februar 2018
All aktivitet

Biografi

Professor ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Min forskning har siden begynnelsen av 1970-tallet dreid seg om plantenes evolusjon, fylogeni, populasjonsbiologi og taksonomi, både i tropiske (Afrika sør for Sahara) og også i arktisk-alpine strøk.