Inger Nordal

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Inger Nordal har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

 1. plante: oppdatert 28. november 2017
 2. Etiopisk pepper: oppdatert 6. september 2016
 3. liljekonvall: endringsforslaget ble avvist 13. juni 2016
 4. firblad: godkjente et endringsforslag 12. juni 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 18 kategorier:

 1. Agavefamilien 9
 2. Aspargesfamilien 37
 3. Begreper i botanikken 148
 4. Bjørnebroddfamilien 3
 5. Blomsterplanter 0
 6. Botanikere 197
 7. Eusporangiate bregner 8
 8. Giftliljefamilien 10
 9. Konglepalmefamilien 3
 10. Kråkefotplanter 20
 11. Leptosporangiate bregner 79
 12. Liljefamilien 37
 13. Nakenfrøete planter 6
 14. Narsissfamilien 36
 15. Planter 0
 16. Romefamilien 4
 17. Snelleplanter 12
 18. Sverdliljefamilien 18

Biografi

Professor ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Min forskning har siden begynnelsen av 1970-tallet dreid seg om plantenes evolusjon, fylogeni, populasjonsbiologi og taksonomi, både i tropiske (Afrika sør for Sahara) og også i arktisk-alpine strøk.